Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţii specializate în cercetări sociologice, care va efectua o cercetare calitativă în domeniul educaţiei

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, anunţă un concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţii specializate în cercetări sociologice, care va efectua un studiu calitativ. Studiul are drept scop cercetarea opiniilor, atitudinilor şi percepţiilor actorilor sociali privind nivelul de corespundere a conţinutului testelor de evaluare cu curriculumul disciplinar (sesiunea 2012 şi 2013) şi identificarea barierelor şi provocărilor care împiedică buna desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului preuniversitar (BAC) 

Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă de mai jos

Termenii de referinţă(305Kb)

Durata contractului: 2 luni (octombrie - noiembrie 2012)

Oferta tehnică şi financiară va fi imprimată şi prezentată în limba română, până la data de 9 octombrie, 2012, ora 17:00, în plicuri separate sigilate la următoarea adresă:
Fundaţia Soros-Moldova,
Chişinău, MD-2001
str. Bulgară, 32

Pe plicuri se va indica următoarea informaţie:

În atenţia doamnei Elena Vacarciuc
De la: Numele şi semnătura ofertantului pe verso-ul plicurilor
Denumirea concursului: Concurs pentru efectuarea unui studiu calitativ de cercetare a percepţiilor actorilor sociali privind nivelul de corespundere a conţinutului testelor de evaluare cu curriculumul disciplinar şi identificarea barierelor care împiedică buna desfăşurare a examenelor BAC.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507, Olga Crivoliubic, Director de Program, ocrivoliubic@soros.md; Cornelia Ciofu, Coordonator de Program, cciofu@soros.md.