Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Sistemul de pensii se confruntă cu riscuri pe termen lung: care este cel mai potrivit model de reformă?

Actualul sistem de pensionare din Republica Moldova este bazat pe principiul solidarităţii între generaţii, conform căruia contribuţiile colectate sunt utilizate imediat pentru plata pensiilor. În virtutea principiului său redistributiv, sistemul nu este fiscal sustenabil în condiţiile îmbătrânirii rapide a populaţiei şi a diminuării raportului dintre numărul de contribuabili şi cel de pensionari. Necesitatea unei reforme complexe a sistemului de pensii este incontestabilă, iar amânarea acesteia umflă de la an la an nota de plată achitată de populaţia economic activă. Sunt câteva dintre concluziile studiului „Preţul solidarităţii între generaţii şi modelul optim de reformă a sistemului de pensionare”, elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Studiul demonstrează că tendinţele demografice şi economice negative conturate în ultimii ani şi care pe viitor ar putea să accelereze creează presiuni din ce în ce mai mari asupra fondului public de pensii. Din cauza erodării bazei impozabile, în paralel cu creşterea obligaţiunilor de plată faţă de beneficiarii de asigurări sociale, deficitul BASS va creşte pe termen mediu şi lung. Finanţarea acestuia din contul bugetului de stat, aşa cum se practică începând cu anul 2009, nu poate dura la nesfârşit şi implică importante costuri de oportunitate. Pentru perioada 2012-2050, în lipsa reformelor fondul public de pensii înregistrează un deficit inter-temporal de circa 5,5 miliarde lei, fapt ce denotă nesustenabilitatea pe termen lung a acestuia.

Obiectivul reformei sistemului de pensionare trebuie să fie consolidarea solvabilităţii sistemului şi a încrederii populaţiei, precum şi eficientizarea mecanismului de utilizare a contribuţiilor defalcate în fond. Prin urmare, reforma trebuie să includă un spectru mai larg de măsuri ce ţin de câteva ajustări parametrice importante şi tranziţia la sistemul multi-pilon. Cele mai importante recomandări ale studiului includ: introducerea pilonului cumulativ de pensii obligatorii începând cu 2015; majorarea treptată a vârstei de pensionare astfel ca până în 2025 aceasta să fie de 63 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei; stimularea creşterii ratei de ocupare până la nivelul de 50% în 2050. Totodată, dacă rata de ocupare nu va creşte la nivelul anticipat, va fi necesară majorarea contribuţiei de asigurări sociale cumulate cu 1 p.p. din 2020, cu încă 1 p.p. din 2030 şi încă un 1 p.p. din 2040.

Noul sistem care va rezulta din reformele propuse va fi unul sustenabil pe termen lung, ceea ce va spori credibilitatea acestuia, iar îmbunătăţirea legăturii dintre contribuţiile defalcate şi mărimea pensiilor va spori nivelul de trai al pensionarilor.