Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţie specializată pentru elaborarea unui studiu de analiză a fenomenului plăţilor formale/neformale achitate de către părinţi în instituţiile preuniversitare

Pentru mai multe detalii accesaţi termenii de referinţă(307Kb)  

Scopul companiei de consultanţă / organizaţiei specializate va consta în identificarea motivaţiei părinţilor de a face plăţile formale/neformale, a condiţiilor de plată şi a modului de administrare a acestor plăţi; efectuarea unor recomandări ce ar permite transparentizarea procesului, şi identificarea instrumentelor fiscale /non-fiscale de compensare a plăţilor.

Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului
  • Experienţa anterioară de cel puţin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educaţiei.
  • Experienţă anterioară în analiza datelor  calitative şi elaborare rapoartelor.
  • Cel puţin 3 ani de experienţă în organizarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional.
  • Experţi de calificare înaltă cu cunoaştere profundă a sistemului educaţional şi experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice calitative (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
  • Reţea naţională dezvoltată de intervievatori calificaţi sau capacitatea de a subcontracta o companie sociologică pentru efectuarea cercetării calitative.

Abilităţi demonstrate sau aptitudini de a administra un contract  cu donatorii, inclusiv sistem contabil adecvat, abilităţi de a opera în limitele unui  buget şi de a asigura performanţe de calitate.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 5 noiembrie, 2012, ora 17:00