Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Cum se pierd banii publici în lipsa instrumentelor de evaluare a performanţelor?

Lipsa unor proceduri de control intern ce vizează procesul revocării şi încetării împuternicirilor reprezentanţilor statului în întreprinderi cu cotă de stat a generat achitarea indemnizaţiilor lunare şi a recompenselor anuale nejustificate în valoare de 1,2 mil. lei doar în 2011. Mai mult decât atât, rapoartele Curţii de Conturi arată lipsa unei corelări clare dintre nivelul de remunerare şi performanţa reprezentanţilor statului în aceste entităţi. Concluziile fac parte din studiul "Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul III, 2012", elaborat de experţii Centrului Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldva/Programul Buna Guvernare.

Materialele prezentate de Curtea de Conturi în urma exerciţiului de audit la o serie de entităţi, printre care se numără Ministerul Economiei, Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului (DGACG), S.A. „Banca de Economii”, denotă numeroase deficienţe şi iregularităţi apărute în urma unui cadru regulator ineficient şi al iresponsabilităţii factorilor de decizie din aceste instituţii în procesul de transmitere şi luare în locaţiune a patrimoniului public. În rezultat, contractele de locaţiune nu sunt înregistrate, mărimea venitului ratat doar la ? (DGACG), precum şi alte costuri suportate nejustificat constituie circa 2,1 mil. lei.

Cele mai frecvente denaturări consemnate în rapoartele Curţii de Conturi care persistă în timp sunt: (1) caracterul formalist al cadrului regulator şi lipsa de instrumente eficiente pentru evaluarea performanţelor utilizării resurselor alocate; (2) auditul intern al marii majorităţi a instituţiilor nu este funcţional; (3) de obicei, instituţiile auditate nu execută recomandările formulate în Hotărârile anterioare ale Curţii de Conturi, fapt ce diminuează în mod semnificativ impactul activităţii Curţii.

În rapoartele Curţii de Conturi figurează, de asemenea, nereguli la modul de remunerare a reprezentanţilor statului în întreprinderile cu cotă de stat. Astfel, contrar prevederilor legale, la două societăţi comerciale – S.A. „Franzeluţa” şi „Banca de Economii” – membri ai consiliului societăţii au fost numiţi, contrar prevederilor legale, directorii acestora, fiind remuneraţi suplimentar cu 197,5 mii lei. Mai mult, consiliile a două societăţi comerciale au acceptat includerea în contractele individuale şi colective de muncă a unor clauze privind achitarea compensaţiilor unice la demisionarea directorului general (în mărime de 5,0 mil. lei - la S.A. ,,Tutun-CTC”, şi de 0,8 mil. lei - la S.A. ,,Moldtelecom”).