Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Termen extins: Concurs de selectare a unui formator specializat în advocacy

 26 septembrie 2013

În cadrul proiectului „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 10.01.2013, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-T-PAS, urmează a fi organizat un curs de instruire cu tematica "Advocacy şi mobilizarea comunităţii în controlul TB".

Scopul cursului este de a instrui reprezentanţii ONG-urilor care beneficiază de granturi în cadrul Programului Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova în domeniul advocacy şi mobilizării comunităţii în controlul tuberculozei în Republica Moldova.

Cursul de instruire, cu o durată de 2 zile, pentru circa 20 persoane, va fi organizat în perioada 01-20 noiembrie 2013 (data exactă urmează a fi stabilită de comun cu formatorul care va fi contractat). Limba de instruire va fi limba română.

Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru selectarea unui formator specializat în advocacy.

Obiectul concursului:

În urma concursului, va fi selectată o persoană fizică, rezidentă a Republicii Moldova, care va presta servicii de consultanţă, şi anume de formator specializat în advocacy şi mobilizării comunităţii în controlul tuberculozei în Republica Moldova. [Detalii anunț și ToR]

Termenul limită de prezentare a dosarelor pentru participarea la concurs  – 03 octombrie 2013, ora 13.00.

Modalitatea de participare la concurs:

Persoanele interesate pot trimite dosarele complete la adresa de e-mail: shangan@soros.md până la data de 03 octombrie 2013, ora 13.00, cu menţiunea „Formator specializat în advocacy (TB). Programul Sănătate Publică”. De asemenea, dosarele pot fi depuse, în plicuri la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, cu aceeaşi menţiune.

Pentru informaţii suplimentare:

Svetlana Hangan, Director de Proiect, Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor

tel: (373 22) 27 00 31; fax: (373 22) 27 05 07; E-mail: shangan@soros.md