Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar

La data de 6 decembrie, la sediul Fundației Soros-Moldova a fost prezentat Studiul sociologic “Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar”. Acesta a fost realizat de Institutul de Politici Publice şi Compania Sociologică CBS-AXA, sub îndrumarea metodologică a Ministerului Educaţiei şi cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

Metodologia studiului a inclus metode calitative şi cantitative: sondaje de opinie în rîndul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice; discuţii în grup cu părinţii, elevii claselor a 12-a şi cadrele didactice; interviuri aprofundate cu experţii; fişe completate de directorii instituţiilor de învăţămînt. Studiul cantitativ este reprezentativ la nivel naţional, marja de eroare fiind de 3%.
 
Conform metodologiei, plăţile formale includ sumele plătite în mod oficial de către părinţi pentru manuale (inclusiv plata pentru arendă), cărţi şi caiete suplimentare, rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru şcoală, transportul şcolar, luarea mesei la şcoală, unele activităţi extracurriculare (cercuri de interese, grupe sportive). Estimările arată că plăţile formale au constituit în anul 2012 cca 1431 mil lei, în scădere cu 3,2% faţă de anul 2006.
 
Plăţile neformale includ sumele plătite neoficial de către părinţi, cele mai frecvente fiind pentru lecţiile particulare, reparaţiile în şcoală / clasă, încălzirea (asistenţa tehnică / reparaţie) în şcoală, lecţii suplimentare (în grup), cadouri pentru cadrele didactice, note mai bune, activități şcolare, examene, înmînarea diplomei, paza şcolară, plăţi în comitetul părintesc. Estimările arată că plăţile nonformale au constituit în anul 2012 cca 287,5 mil lei, în creştere cu 34,7% faţă de anul 2006.
 
Circa 40,2% din părinţi au declarat că ei plătesc pentru că ceilalți plătesc; circa 15,1% din părinţi consideră că plăţile făcute de ei îmbunătățesc condiţiile fizice din şcoală şi doar 6,4% din părinţi consideră că aceste plăţi contribuie la îmbunătăţirea calităţii studiilor. În procesul de colectare a datelor au fost identificate mai multe instituții de învățămînt în care colectarea și gestionarea banilor se face în mod transparent, prin intermediul asociațiilor de părinți.
 
Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentat Proiectul „Tinerii pentru transparență în educație”, lansat de PNUD-Moldova, care vine să susțină Ministerul Educației în implementarea recomandărilor Studiului sociologic. Proiectul prevede implicarea elevilor și tinerilor din 20 de localități din Republica Moldova în identificarea unor soluții inovative pentru asigurarea transparenței procesului educațional în școli.
 
Studiul poate fi descarcat aici.