Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Termen extins: concurs de selectare a unui expert în vederea elaborării unui studiu de baseline

Fundația Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică, în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, anunță un concurs de selectare a unui expert, care să participe la elaborarea unui studiu de baseline în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

La concurs sunt invitați experți sau echipe de experți, care vor participa la elaborarea studiului de baseline, în conformitate cu Termenii de Referință, anexați.

 

Oferta va include:

  • Un sumar al metodologiei propuse (se va completa formularul de participare)
  • Curriculum Vitae al expertului sau al fiecărui membru al echipei de experți (după caz, şi CV-ul companiei/organizației pe care o reprezintă)
  • Oferta financiară în lei moldovenești (se va completa tabelul pentru oferta financiară)

Modalitatea de expediere a ofertelor

Experții interesați vor prezenta dosarul complet fie prin intermediul poștei electronice, cu subiectul „Expert Studiu baseline”, la adresa: foundation@soros.md, fie la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Fundația Soros-Moldova va evalua fiecare ofertă în conformitate cu Termenii de Referință. Oferta va fi considerată necorespunzătoare și va fi respinsă la această etapă, în cazul în care nu corespunde TOR-ului. Doar autorii ofertelor selectate vor fi contactați, în decurs de 3 zile lucrătoare după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor la concurs.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 11 aprilie 2018, ora 16.00.

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Florea, Director de Proiect, e-mail: foundation@soros.md, sau Ștefan Ivanov, Asistent de Proiect, e-mail: sivanov@soros.md