Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs extins! Director de proiect în cadrul Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova

* Termenul limită al concursului pentru ocuparea acestei poziții a fost extins. 

* Poziția este anunțată pentru o perioadă determinată cu posibilitatea de extindere.

Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Molodova implementează, în perioada februarie 2018-ianuarie 2021, proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop să fortifice promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare de către organizațiile societății civile, în parteneriat cu autoritățile guvernamentale, pentru a avansa incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, inovatoare, durabile și articulate nevoilor și priorităților identificate. Activitățile incluse în acest proiect vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea abilităților părților interesate de a se implica în programe de responsabilitate socială, acordându-se o atenție specială dezvoltării și furnizării serviciilor sociale. În plus, activitățile proiectului vor contribui la avansarea reformei de dezinstituționalizare și la creșterea coeziunii sociale dintre autorități și sectorul civil.

În acest context, Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru poziția de Director de proiect pentru perioada determinată de 4 luni cu posibilitatea de extindere. Directorul de proiect, sub supervizarea directă a directorului Departamentului Sănătate Publică, va contribui la implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor planificate în proiect.

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Durata proiectului: 36 luni

Principalele responsabilități:

 • Pregătește, organizează și asigură implementarea activităţilor planificate în cadrul proiectului;
 • Coordonează organizarea activităților din cadrul proiectului;
 • Asigură comunicarea cu partenerii, contractorii și beneficiarii proiectului;
 • Efectuează deplasări în afara mun. Chișinău, în scopul organizării şi monitorizării activităţilor de proiect;
 • Participă la colectarea, analiza și raportarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 • Acordă sprijin echipei de management în realizarea achizițiilor prevăzute în proiect conform procedurilor interne ale Fundaţiei Soros-Moldova;
 • Înregistrează documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrează datele contabile;
 • Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.

 Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanistic, dar vor fi acceptate și dosarele celor cu studii în management (diploma de master va constitui un avantaj);
 • Minim trei ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii (capacitățile de operare cu sisteme de evidență contabilă vor constitui un avantaj);
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris);
 • Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
 • Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Permis de conducere – B și experiență de conducere a automobilului.

 

Dosarul pentru concurs va conține:

 

 • CV-ul candidatului
 • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a 2 persoane care pot face recomandări (Numele, funcţia si instituţia în care activează şi datele de contact (telefon, e-mail).

Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitatea de muncă.

 

Etapele concursului:

1. Preselecţia

La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate în termenii de referinţă și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • calificarea profesională
 • experiență relevantă
 • referințe

2. Testarea

La etapa respectivă vor fi invitați doar candidații preselectați. Persoanele invitate la această etapă vor completa un Formular.

3. Interviul

În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi, care vor fi anunţați despre data şi locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală

În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Director de proiect.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md sau să depună dosarul la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău, cu menţiunea „Programul Sănătate Publică. Pentru concurs/director de proiect”, până la 17 Iunie 2019, ora 14.00.