Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Servicii sociale mai bune prin monitorizare și evaluare participativă

Elaborarea Ghidului privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale a apărut din necesitatea de a sprijini organizațiile societății civile (OSC) în inițiativa lor de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale și de a spori transparența în procesul decizional în domeniul politicilor publice, în contextul descentralizării administrative și financiare și austerității economice.

Ghidul răspunde la o serie de întrebări precum: de ce monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale ar trebui să fie participativă? Care este valoarea adăugată a participării tuturor părților interesate în acest proces, nu doar ca experți și persoane care oferă informații experților, dar ca promotori ai monitorizării și evaluării, și, implicit, ai schimbării? Care sunt diferențele dintre monitorizarea și evaluarea convențională și cea participativă și cum aceste diferențe afectează întreg procesul de monitorizare și evaluare?

Ghidul propune îndrumări conceptuale, exemple și recomandări practice în vederea orientării OSC în elaborarea și implementarea pe termen lung a unui cadru de monitorizare și evaluare participativă, neavând caracter prescriptiv.Totodată, Ghidul prezintă un model de traseu, care trebuie parcurs, pentru a realiza cu succes și în mod participativ evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale și politicilor publice în domeniul social.

Pentru facilitarea utilizării Ghidului, în perioada 26 septembrie – 11 octombrie Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului  și Familiei (APSCF), desfășoară o serie de instruiri teoretico-practice pentru a spori competențele OSC privind:

  • responsabilitatea socială;
  • monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale;
  • rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor.

Elaborarea Ghidului și instruirile susmenționate sunt realizate în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.

 

Ghidul poate fi accesat aici.