Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Forumul organizațiilor societății civile „Monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale – mecanism de responsabilizare socială”

Reprezentanții a circa 100 de organizații ale societății civile (OSC) din Moldova participă la Forumul „Monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale – mecanism de responsabilizare socială”. Organizațiile participante sunt membri ai Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și ai organizațiilor care implementează granturi în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”.În cadrul evenimentului participanții discută și analizează CUM POT MONITORIZA ȘI EVALUA PARTICIPATIV serviciile sociale pentru a crește transparența și responsabilitatea autorităților publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate.
 
Organizațiile societății civile prezintă un potențial incontestabil de a aduce schimbări pozitive în societate. Uniunea Europeană susține eforturile societății civile de a contribui la creșterea eficienței activității instituțiilor publice în sectorul social prin acțiuni de monitorizare și evaluare participativă, a declarat Marco Gemmer, șeful Secției Operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Implicarea activă a cetățenilor în monitorizarea proceselor publice va facilita dialogul cu autoritățile, iar acțiunile întreprinse vor viza necesitățile de actualitate. Astfel, serviciile sociale prestate vor răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile, fiind asigurată inclusiv calitatea acestora”.
 
Sesiunile din cadrul Forumului au drept scop consolidarea capacităților OSC-lor privind transparența și responsabilitatea autorităților publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate; consolidarea cunoștințelor despre mecanismul de monitorizare și evaluare participativă și conceptul de responsabilitate socială. 
 
Forumul constituie o Platformă de dialog a societății civile menită să sporească implicarea și contribuția OSC la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților la nivel central și local. Planul comun de acțiuni conceptualizat în cadrul Forumului va conține direcțiile de activitate comune pentru anul 2020. Organizațiile implicate în implementarea Planului de acțiuni vor beneficia de consultanță și suport din partea secretariatelor APSCF și AOPD în vederea implementării instrumentelor de monitorizare și evaluare participativă a serviciilor sociale comunitare și a bunurilor publice.