Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

A fost lansat studiul - Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2019

Studiul Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2019”, lansat pe 23 decembrie 2019, oferă o descriere detaliată a politicilor publice în domeniul îngrijirilor paliative inițiate, implementate sau în curs de derulare, în perioada 2007-2019. Analiza complexă a serviciilor de îngrijiri paliative a examinat organizarea, finanțarea, generarea de resurse, prestarea serviciilor și accesul la acestea, dar și eficiența activității serviciilor de îngrijiri paliative. Raportul relevă provocările și domeniile care necesită soluții mai optime, oferind informații relevante pentru a susține elaborarea de politici publice, prin care serviciile de îngrijiri paliative să se integreze în sistemul de sănătate.

Adoptarea Rezoluției Adunării generale a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții” în anul 2014 a constituit un pas important în dezvoltarea îngrijirii paliative pe plan global, iar țările semnatare, inclusiv Republica Moldova, au început să implementeze măsurile esențiale necesare dezvoltării acestora din perspectiva sănătății publice.

În septembrie 2019, statele membre ale ONU, inclusiv Republica Moldova, au susținut Declarația politică a ONU a reuniunii la nivel înalt privind acoperirea universală cu servicii de sănătate, exprimând voința politică de a crește accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate și asigurând protecția financiară la nivel de țară.

Declarația politică cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate include îngrijirile paliative ca parte a serviciilor esențiale de sănătate, care ar trebui să fie accesibile tuturor oamenilor, fără discriminare, într-o manieră care să nu expună persoanele la dificultăți financiare. Implementarea schemelor complete de acoperire universală cu servicii de sănătate ar putea crește semnificativ accesul la îngrijirea paliativă de calitate pentru toți cei care au nevoie de ea.