Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Rolul companiilor de stat în economia națională și sectoarele în care acestea au cea mai mare prezență

Companiile de stat și societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat au un rol semnificativ în economia națională. Aici activează circa 6,2% din numărul total al salariaților din Republica Moldova (peste 34 de mii), iar cifra totală a afacerilor este de peste 23,6 milioane de lei. Totodată, activele totale ale companiilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat sunt de peste 55,8 milioane de lei. Datele se regăsesc în studiul „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei”, realizat de Stas Madan, economist superior al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Fundației Soros Moldova.

Studiul a fost prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment public online.

„Ponderea acestor întreprinderi în economia națională este destul de importantă, acestea pot influența direct creșterea economică, pot atrage investiții și pot rezolva anumite sarcini pe piața liberă”, a declarat Ghenadie Țepordei, director general al Agenției Proprietăți Publice (APP).

„Fundația Soros Moldova vede un rol fundamental al companiilor de stat în economia națională. Participarea statului prin intermediul acestor entități contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare și, totodată, oferă un grad de certitudine și stabilitate pe piața muncii”, a menționat Cristina Vîrlan, coordonatoare de programe, Departamentul Buna Guvernare, Fundația Soros Moldova.

Care sunt sectoarele cu cea mai mare prezență a companiilor de stat? (după numărul de personal angajat)
1. Activităţi de poştă şi de curierat (93.7%);
2. Silvicultură, piscicultură (92.7%);
3. Energie și utilități (50.7%);
4. Cercetare - dezvoltare (49.2%);
5. Comunicaţii electronice (48.9%);
6. Fabricarea sticlei (44.2%);
7. Activităţi de investigaţii şi protecţie (30.1%);
8. Tipărire şi reproducerea pe suport a înregistrărilor (27.5%);
9. Construcții civile (23.7%);
10. Transporturi (21%)

Care sunt sectoarele cu cea mai mare prezență a companiilor de stat? (după cifra de afacere)
1. Silvicultură, piscicultură (92,4%);
2. Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor (76.2%);
3. Activităţi de poştă şi de curierat (76,2%);
4. Energie și utilități (66.4%);
5. Cercetare - dezvoltare (55.3%);
6. Fabricarea sticlei (29.2%);
7. Comunicaţii electronice (25.6%);
8. Tipărire şi reproducerea pe suport a înregistrărilor (22.8%);
9. Activităţi de investigaţii şi protecţie (22.6%);
10. Produse de brutărie şi făinoase (21.2%).

 

Potrivit lui Stas Madan, economist superior, „Expert-Grup” și autor al studiului, în ultimii ani se observă o tendință clară a statului de a-și diminua prezența în sectoare precum este cel al Transporturilor: „Este un lucru corect, deoarece sectorul privat pe aceste dimensiuni se descurcă cel mai bine”, a menționat acesta.

„Observăm că în sectorul Activități de poștă și curierat, dominat de „Poșta Moldovei”, ponderea cifrei de afaceri este mai mică decât ponderea personalului. „Poșta Moldovei este un exemplu de întreprindere de stat care nu urmărește neapărat doar profitul, ci ca aceste servicii să ajungă la un număr cuprinzător de persoane, de aceea, vedem un nivel de eficiență un pic mai mic decât în sectorul privat”, a explicat Stas Madan.

În total, în Republica Moldova există 272 de companii de stat (207 de entități) și societăți pe acțiuni cu o cotă a statului de peste 30% (65 de entități)*.

*Informații valabile pentru data de 01.01.2020

Informații exhaustive la acest subiect, citiți în studiul „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei”.