Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de granturi pentru finanțarea proiectelor în domeniul Sănătate și Mediu

Fundația Soros Moldova (FSM) lansează un concurs deschis pentru a oferi un grant unei organizații care va evalua situația actuală și nevoile privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, cu accent pe perioada epidemiei SARS-COV-2.

Evaluarea va cuprinde:

  • Analiza cadrului normativ-regulatoriu privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Moldova;
  • Cercetarea practicilor actuale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Instituțiile Medicale din țară și riscurile potențiale, asociate cu aceste practici, inclusiv în perioada epidemiei SARS-COV-2; evaluarea capacităților instituționale ale instituțiilor medicale în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv în perioada epidemiei SARS-COV-2;
  • Formularea de recomandări privind situația constatată;

Organizația beneficiară de grant va planifica și realiza prezentarea publică a studiului.

Criterii de eligibilitate: Pentru participare în concurs sunt eligibile organizații apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.

La concurs pot participa și organizații co-aplicante.
Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință

Depunerea dosarului: Dosarul complet va fi expediat în format electronic la următoarea adresă foundation@soros.md cu mențiunea în titlul mesajului ”DSP SM 2021 denumirea proiectului”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul-limită nu vor fi examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 9 iulie 2021, ora 14.00.
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Vitalie Slobozian, Coordonator, Departament Sănătate Publică, vslobozian@soros.md până la data de 2 iulie, ora 12.00.