Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Fundația Soros Moldova a selectat conceptele de proiect a 60 de organizații care vor putea să-și propună proiectele pentru finanțare

Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din grupuri vulnerabile a fost lansat pe 29 martie 2021. În cadrul concursului Fundația Soros Moldova a recepționat 130 de dosare: 9 dosare au fost recepționate după termenul limită iar în baza verificării administrative alte 20 de dosare au fost descalificate. În final, 101 de dosare au fost calificate pentru participarea la concurs.

În urma analizei dosarelor, 60 de concepte au fost selectate pentru participare la următoarea etapă a Programului de granturi – concursul proiectelor. Programul de granturi este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul, în valoare de 3.375.000 Euro, este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Bugetul Programului de granturi constituie 2.025.000 Euro. Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 40 de contracte de grant pentru implementarea proiectelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, suma unui contract de grant - până la 60.000 Euro.

Granturile în cadrul acestui program sunt oferite organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale sustenabile și reziliente de către acestea în parteneriat cu autoritățile publice. Pe perioada de implementare a contractelor de grant, organizațiile societății civile ( OSC) beneficiare de granturi vor fi asistate în construirea dialogului cu autoritățile publice și facilitarea implicării în acest dialog a cetățenilor și comunităților, vor beneficia de asistență tehnică la dezvoltarea serviciilor și instruirea furnizorilor, vor avea posibilitatea să participe la pilotarea costurilor serviciilor sociale create etc.

OSC interesate de Concurs au avut oportunitatea să participe la trei sesiuni de informare și două webinare tematice, organizate de către echipa proiectului pentru facilitarea accesului la informație relevantă și clarificarea întrebărilor care apar la pregătirea dosarelor.

OSC-urile conceptele de proiect ale cărora au fost selectate pentru următoarea etapă a concursului pot beneficia de asistență tehnică la elaborarea propunerilor de proiect. Data limită pentru dosarele de participare – 30 iulie 2021.