Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de angajare Asistent/asistentă de programe în cadrul Departamentului Buna Guvernare

Context: Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Misiunea Fundației Soros Moldova este să promoveze valorile societății deschise, să sprijine democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

 
Departamentul Buna Guvernare (DBG) implementează activități ce contribuie la sporirea transparenței, responsabilității și eficienței autorităților publice.
 
Prioritățile Departamentului Buna Guvernare sunt:
-       Anticorupție și echitate economică
-       Educație
-       Politici Publice
Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md și cu activitatea Departamentului Buna Guvernare din rapoartele anuale de activitate http://soros.md/reports
 
 
În cadrul acestui concurs, urmează să fie selectată o persoană în funcția de asistent de programe care va contribui la buna funcționare a Departamentului Buna Guvernare.
 
Tipul contractului: contract individual de muncă cu perioada determinată.
 
Perioada de angajare: 01 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, cu posibilitatea extinderii contractului.
 
Responsabilități:
-       Arhivarea proiectelor operaționale și grant, implementate în cadrul Departamentului Buna Guvernare;
-       Elaborarea drafturilor contractelor de grant și anexelor necesare;
-       Elaborarea drafturilor contractelor de prestări servicii;
-       Comunicarea cu beneficiarii de grant și partenerii Departamentului Buna Guvernare;
-       Scanarea documentelor;
-       Evidența și organizarea documentației necesare pentru proiectele operaționale/de grant, în cadrul dosarelor fizice și dosarelor electronice;
-       Comunicarea cu auditul – organizarea și prezentarea documentelor necesare la solicitare;
-       Oferirea suportului necesar în organizarea activităților curente: achiziții, ședințe și alte activități (comunicarea cu participanții, pregătirea și imprimarea materialelor, documentarea activităților);
-       Contribuirea la promovarea activităților proiectelor implementate.
 
 
Cerințe față de candidații eligibili:
-       Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: administrație publică, științe sociale, economie sau alt domeniu relevant;
-       Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
-       Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
-       Gândire analitică, atenție la detalii și responsabilitate;
-       Abilități de comunicare interpersonală dezvoltate;
-       Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
-       Capacități de a lucra cu termene-limite;
-       Abilități de a lucra independent și în echipă;
-       Atitudine proactivă, receptivă și flexibilă;
-       Cel puțin 2 ani de experiență anterioară într-un domeniu similar.
 
La pregătirea dosarului de aplicare, persoanele interesate vor examina foarte atent cerințele cu privire la conținutul dosarului de aplicare și cerințele cu privire la prezentarea documentelor. Lipsa anumitor informații esențiale pot duce la respingerea dosarului.
 
Dosarul pentru concurs va conține obligatoriu următoarele documente:
-       CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință. Sunt acceptate CV-uri în limba română sau în limba engleză (va fi prezentat un document pdf cu denumirea fișierului „Nume Prenume - CV”);
-       Scrisoare de intenție, prin care va fi explicat motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post, care sunt competențele și experiența în corespundere cu profilul solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la buna funcționare a Departamentului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză (va fi prezentat un document pdf cu denumirea fișierului „Nume Prenume – Scrisoare”);
-       În scrisoarea de intenție se vor indica obligatoriu așteptările salariale;
-       Copii ale diplomelor de studii de licență și/sau masterat (va fi prezentat un document pdf cu denumirea fișierului „Nume Prenume – Licenta” sau „Nume Prenume – Master”);
-       Alte documente pe care le considerați relevante (de exemplu, certificatele de absolvire a cursurilor de limbă engleză, contabilitate etc).
Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la activitatea de muncă anterioară.
 
Etapele concursului:
1.      Preselecția – la această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
·        Integritatea dosarului de aplicare (prezența tuturor documentelor solicitate, în formatul solicitat);
·        Calificarea profesională;
·        Experiența relevantă;
·        Motivația.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.
 
2.      Interviul
În dependență de rezultatele etapei anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații pre-selectați, care vor fi anunțați în prealabil despre data și locul desfășurării interviului.
 
3.      Proba practică
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la proba practică.
 
4.      Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectată o persoană pentru postul de asistent/asistentă de programe în cadrul Departamentului Buna Guvernare.
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 10 ianuarie 2020, ora 12.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md indicând subiectul e-mailului „DBG – asistent/asistenta de programe”.
După depunerea dosarului de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa unei confirmări de recepționare a mesajului, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete, depuse până la expirarea termenului limită.
 
Fundația Soros Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 
 
Persoana de contact:
Natalia Camburian, Directoarea Departamentului Buna Guvernare, ncamburian@soros.md, tel. 069694310