Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Promotori ai educației de calitate vor activa în mai multe localități ale țării

Peste 100 de ambasadori ai educației de calitate în Moldova vor informa și vor oferi consultații membrilor comunităților din care fac parte cu privire la reformele în domeniul educațional.

Acest grup de promotori, printre care se numără profesori, directori de școli, primari, agenți economici și alți reprezentanți ai comunităților locale, a fost selectat dintr-un număr mai larg de persoane care au participat la un șir de consultări publice privind mersul reformelor în educație. Inițiativa se înscrie în proiectul „E DUrabil – Un sistem durabil și eficient de informare, consultare și implicare în procesul reformelor educaționale din Republica Moldova”, implementat de filiala asociației „Catalactica” în Republica Moldova, cu sprijinul Fundației Soros-Moldova.

În cadrul proiectului a fost efectuată o cercetare sociologică cu implicarea părinților, elevilor, profesorilor și a reprezentanților comunității. Totodată, au fost organizate 28 de consultări publice pe probleme ce țin de diverse aspecte ale procesului educațional, cum ar fi curriculumul școlar, evaluările naționale, reforma structurală, modul de gestionare a fondurilor alocate educației, absenteismul și abandonul școlar. Consultări similare vor mai fi organizate în circa 22 de localități.

Potrivit rezultatelor cercetării, părinții, profesorii și elevii cunosc, în proporție de 96%, prioritățile reformelor educaționale. Participanții la studiu consideră că plecarea părinților la muncă peste hotare, lipsa de interes pentru studii și neglijența din partea părinților reprezintă cauzele cele mai importante ale abandonului și absenteismului școlar.

Disciplinele cele mai utile pentru viață sunt, în opinia respondenților, limba maternă, matematica și limbile străine. În același timp, drept priorități care trebuie să fie urmărite de reformă au fost alese: activităţile pentru dezvoltarea caracterului şi personalităţii; activităţile creative şi artistice; educaţia civică, educaţia pentru democraţie, educaţia pentru societate; educaţia financiară, economică și antreprenorială.

La sondaj au participat în jur de 1150 de părinți, personal din educație și actori reprezentativi din diverse localități ale țării.