Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

TERMEN LIMITĂ EXTINS: Selectarea unui consultant național pentru elaborarea unui studiu privind activismul tinerilor în Republica Moldova

TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru selectarea unui consultant național care să participe la elaborarea unui studiu privind activismul tinerilor în Republica Moldova

Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Fondul Youth Exchange al Open Society Foundations, anunță un concurs de selectare a unui consultant național care împreună cu un consultant internațional vor elabora un studiu de analiză a domeniului activismului tinerilor în Republica Moldova și formularea unor concluzii și recomandări privind nivelul de activism în rândul tinerilor, precum și modalitățile de implicare a tinerilor în viața comunităților.

Durata contractului: 20 zile, în perioada septembrie – noiembrie 2016
Data începerii contractului: 15 Septembrie, 2016

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să expediați oferta dumneavoastră până la 30 august, 2016, ora 17.00, la următoarele adrese de email: foundation@soros.md și pculeac@soros.md, cu mențiunea „Programul Buna Guvernare – Consultant național”

1. Context
Una dintre caracteristicile distinctive ale unei societăți deschise și democratice este participarea activă și cu un scop bine determinat a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, la viața comunităților, în spații publice, politice și civice, unde își pot revendica drepturile, pot contribui la procesul de luare a deciziilor, ajuta la rezolvarea problemelor comunității și cere mai multă responsabilitate și transparență din partea autorităților publice. Fundația Soros-Moldova are un angajament ferm de a include tinerii în activitățile sale de consolidare a participării civice, obiectivul principal fiind acela de a sprijini inițiativele comunitare relevante, care contribuie la o guvernare îmbunătățită prin generarea cererii de transparență și responsabilitate de la autoritățile publice. Pentru a asigura o eficiență mai mare a activităților sale de sprijinire a tinerilor ca promotori ai schimbării în țară, Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova va efectua un studiu pentru a colecta date relevante cu privire la tineret și activismul tinerilor în Moldova. Misiunea Programului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea activității guvernului în conformitate cu standardele europene atât la nivel central, cât și cel local.

2. Scopul studiului
Principalul scop al studiului ce urmează a fi elaborat este de a furniza date clare, atât calitative, cât și cantitative, pentru a ajuta Fundația Soros-Moldova să identifice cine sunt tinerii activiști care lucrează în domeniile prioritare ale Fundației, cât de interesați sunt ei să participe la crearea unei societăți deschise, cum sunt ei organizați, modul în care tinerii influențează comunitățile lor, cât de eficienți sunt și ce ar avea ei nevoie pentru a fi mai eficienți în realizarea viziunii lor. Având în vedere acest cadru teoretic, studiul ar trebui să cuprindă o gamă largă de tineri activiști în cadrul organizațiilor formale și non-formale, stabilite și cele în curs de dezvoltare, activiști independenți, voluntari, rețele de tineret, mișcări de tineret, organizații umbrelă și alte forme de activism de tineret, care pot fi identificate în Moldova.

Rezultatul final al cercetării va fi un raport cuprinzător (de aproximativ 30 de pagini), care trebuie să includă următoarele:

 • Definiții. Ce se are în vedere când se vorbește despre tineri ca agenți ai schimbării în țară (despre ce grup de vârstă este vorba și ce experiență au ei)?
 • Cine sunt tinerii catalizatori ai schimbării? Care sunt organizațiile formale și informale, precum și mișcările în proces de consolidare, care vin cu inovații în domeniul lucrului în comunități dar și în cel al interacțiunii cu instituțiile de stat în vederea contestării practicilor ineficiente / corupte. Ce fac ei? Care sunt metodele folosite? Care este impactul acestora? Care sunt tendințele / inovațiile în domeniul activismului tinerilor?
 • Teoria schimbării. Care este viziunea organizațiilor, mișcărilor, privind teoria schimbării, tehnicile de advocacy? Ce cooperare există cu alte comunități locale, oamenii de știință, comunități religioase etc. Ce mecanisme funcționează și ce nu? Care sunt motivele că anumite abordări sunt funcționale și altele nu (proiectare, structuri, procese etc.)?
 • Resurse nefinanciare și financiare. Ce resurse financiare sau nefinanciare (de ex. voluntari) au la dispoziție tinerii sau organizațiile lor? Ce tipuri de sprijin există din partea actorilor externi pentru tinerii activiști / organizații conduse de tineri din Moldova? Sunt organizațiile societății civile (OSC) capabile să fie înregistrate și să funcționeze cu ușurință? Cum organizațiile conduse de tineri, tinerii activiști, percep contribuția (pozitivă și negativă) a diferitelor tipuri de sprijin din partea actorilor externi? Ce fel de sprijin din partea actorilor externi au nevoie organizațiile conduse de tineri / tineri activiști în contextul Republicii Moldova, și ce le-ar permite să facă?
 • Diversitatea de viziuni și atitudini ale tinerilor. Tinerii nu reprezintă un grup omogen. Ce categorii de tinerii sunt încurajați să participe, contribuie la dezvoltarea comunităților? Ce categorii nu sunt incluse în organizațiile formale? Aceste organizații permit tinerilor să se implice în procesele de luare a deciziilor? Există un echilibru gender, există colegi din diverse medii sociale, pregătire diferită?
 • Tendințe naționale în domeniul activismului de tineret. Ce ar însemna inovație în domeniul activismului tinerilor din Republica Moldova? Ce metodologii noi sunt utilizate de către tinerii activiști? Care este impactul acestora?
 • Oportunități și obstacole, interne sau externe: oportunități politice, de revizuire a legislației, participare în rețele internaționale etc. Cum tinerii activiști gestionează problemele de securitate? Care sunt oportunitățile cooperării dintre generații? Cum grupurile de tineri activiști cooperează cu alte grupuri care nu neapărat sunt compuse din tineri sau dedicate activităților pentru tineri?
 • O analiză SWOT și recomandări strategice și operaționale pentru a fi prezentate Fundației Soros-Moldova cu privire la modalitățile de colaborare / susținere a tinerilor activiști sau organizațiilor de tineri (formale sau informale, cu experiență sau nou create) în vederea cooperării în domeniile prioritare ale Fundației.
 • Exemple de bune practici care inspiră și ce pot fi reproduse, precum și criteriile utilizate pentru selecție.

3. Metodologie
Datele pentru acest studiu urmează să fie colectate în baza cercetării teoretice (desk research), dar și a cercetărilor în teren, în Republica Moldova.

Metodologia trebuie să asigure că în elaborarea studiului vor fi luate în considerare o gamă diversă de părți interesate care operează în Republica Moldova, inclusiv orice noi actori identificați. Consultantul Național împreună cu Consultantul Internațional vor include în metodologie următoarele componente (fără a se limita la acestea):

 • Planul de lucru detaliat al activităților de cercetare care urmează să fie efectuate
 • Criteriile de selecție ce vor fi utilizate pentru selectarea persoanelor intervievate
 • Cercetarea teoretică (desk research) va include analiza rapoartelor, studiilor, evaluărilor existente la zi. Metodologia detaliată a analizei acestor documente va fi definitivată de consultantul internațional.
 • Cercetarea în teren se va baza pe colectarea datelor calitative prin interviuri individuale semi-structurate cu tineri activiști, independenți sau reprezentanți ai organizațiilor de tineret locale și naționale, stabilite și în curs de constituire, mișcări, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, mass-media, asociații studențești și alți actori relevanți. Alte metodologii posibile: metodologia de ascultare și de învățare, cercetare apreciativă (sprijinirea activiștilor pentru tineri să se concentreze asupra a ceea ce ar dori să realizeze), focus grupuri, sondaje etc.

4. Volum de muncă

 • Colaborarea cu Consultantul internațional la dezvoltarea structurii cercetării și a metodologiei care urmează să fie utilizată - 2 zile
 • Dezvoltarea întrebărilor de cercetare și a chestionarelor, împreună cu Consultantul internațional - 3 zile
 • Elaborarea listei actorilor relevanți din domeniul activismului / tineretului în Moldova – 2 zile
 • Efectuarea interviurilor pe teren - 5 zile
 • Analiza datelor colectate și dezvoltarea primului proiect al raportului - 5 zile
 • Elaborarea raportului final (care include comentarii și feedback-ul) - 2 zile
 • Prezentarea publică a raportului final, și debriefing, în cooperare cu Consultantul internațional - 1 zi

5. Rolul Consultantului național

Obligația de bază a Consultantului național va consta în a lucra împreună cu Consultantul internațional la efectuarea cercetării, colectarea și analiza datelor, precum și elaborarea studiului privind activismul tinerilor din Republica Moldova. Consultantul național va lucra îndeaproape cu Consultantul Internațional, inclusiv și prin apeluri Skype și e-mailuri, după caz.

Consultantul național va avea următoarele responsabilități:

 • va adapta la contextul local metodologia de cercetare, atât în procesul de elaborare a acesteia, cât și în procesul de implementare în caz de necesitate;
 • va oferi consultanță pe parcursul procesului de desfășurare a cercetării, într-un mod care este cel mai relevant pentru contextul local;
 • va colabora cu Consultantul internațional la elaborarea chestionarelor / ghidului de interviu;
 • va elabora lista actorilor relevanți pentru interviuri / focus grupuri;
 • va participa la efectuarea interviurilor;
 • va lua parte la procesul de analiză a datelor și elaborare a studiului final.

6. Calificări pentru Consultantul național

 • Experiență de lucru cu tinerii / organizații conduse de tineri și mișcări de tineret
 • Cunoștințe tematice suplimentare (politici publice, politologie, comunicare, jurnalism, business etc.), altele decât cunoașterea domeniului activismului tinerilor;
 • Abilitatea de a scrie într-un mod clar, sistematizat și tehnic în română și engleză;
 • Abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limbile română, rusă și engleză;
 • Abilități avansate de comunicare și de facilitare
 • Cunoașterea demonstrată a contextului socio-politic, economic, cultural din Republica Moldova
 • Experiență de lucru în proiecte multilaterale, în special cu partenerii locali
 • Capacitate demonstrată de a lucra în, a respecta și de a se adapta la diverse medii
 • Disponibilitate de a efectua călătorii în țară
 • Experiență în colectarea de date (instrumente participative, interviuri, discuții de grup, dacă este cazul, de observare), documentare, stocare de date, codificare, analiză și raportare.

7. Oferta va include

 • Un eseu privind abordarea de cercetare propusă, inclusiv viziunea și înțelegerea temei activismului tinerilor și a rolului tinerilor în acțiunea comunitară în vederea îmbunătățirii calității guvernării în Moldova
 • Un sumar al metodologiei propuse
 • Curriculum Vitae (inclusiv experiența în sectorul de tineret, activismul de tineret în contextul bunei guvernări, experiența de cercetare)
 • Oferta financiară (cost brut/zi în dolari SUA)

8. Criteriile de selecție

Contractul va fi atribuit în baza următoarelor criterii:

1. Calitatea propunerii tehnice

 • cele mai bune calificări și experiență;
 • cunoașterea demonstrată a domeniului;
 • experiența anterioară în efectuarea de studii de cercetare similare;
 • o viziune bine argumentată a lucrărilor care trebuie efectuate și metodologia care urmează să fie utilizate;
 • o abordare profesionistă, rațională și inovatoare;

2. Costul serviciilor
3. Raportul dintre calitatea propunerii tehnice și costul serviciilor va fi de 85% la 15%

Petru detalii suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu Petru Culeac, Director de Program, pculeac@soros.md, sau Alexandru Musteața, Coordonator de Program, amusteata@soros.md.