Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Selectarea unei persoane/companii care prestează servicii de traducere din limba italiană în limba rusă (și invers)

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unui prestator de servicii (companie sau persoană fizică), care prestează servicii de traducere consecutivă din limba italiană în limba rusă (și invers), în cadrul unei vizite de studiu ce se va desfășura în orașul Bolzano, regiunea Tyrolul de Sud (Italia), în perioada de 17-22 septembrie 2017.

Vizita de studiu la instituțiile și organizațiile locale va avea loc în cadrul proiectului “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, care are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național.

Echipa de lucru, formată din 7 persoane, va avea nevoie de serviciile unui traducător pentru zilele 18-22 septembrie.

Oferta va include:

  1. CV-ul ofertantului cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare;
  2. Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  3. Costul brut al serviciilor pe zi (se va aplica cu TVA la cota 0%)*;
  4. Alte costuri privind deplasarea în străinătate, cum ar fi cazarea și alimentarea.(se va indica o sumă per zi). Costurile de transport internațional vor fi acoperite de către Fundația Soros-Moldova.

Notă: Oferta trebuie să includă suma brută a serviciului prestat cu toate impozitele aferente.
*Notă: În cadrul proiectului se aplică cota 0% TVA în conformitate cu HG Nr 246 din 8 aprilie 2010, Anexa nr. 2.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 13 iulie 2017, ora 13:00.

Companiile interesate vor prezenta dosarul prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte traducător”, la adresa: amusteata@soros.md. De asemenea, ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Pentru informații suplimentare, tel: 270031, 270232, 274480; mob: 069064277, Alexandru Musteaţa, Director de Proiect, e-mail: amusteata@soros.md; Asistentă de Proiect, Cristina Vîrlan, e-mail: cvirlan@soros.md