Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Oportunitate de finanțare pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA
Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL
de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale,
bazate pe rezultatele evaluărilor internaționale PISA

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță un concurs de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale, bazate pe rezultatele evaluării internaționale PISA.

Scopul acestui concurs constă în crearea unui cadru prin care se va analiza eficacitatea învățământului general din Republica Moldova şi vor fi elaborate recomandări privind îmbunătățirea politicilor care cresc calitatea și echitatea educației, tinerii cercetători fiind încurajați să extindă abordările interdisciplinare în analiza şi monitorizarea politicilor educaţionale.

Context:
În ultimul deceniu, Republica Moldova a participat la evaluările internaţionale PISA 2009+ şi PISA 2015. Deşi rezultatele evaluării PISA 2009+ au fost publicate încă în a. 2010, în cazul Republicii Moldova ele nu au fost supuse unor analize profunde ce ar fi pus în evidenţă părţile puternice şi cele slabe ale învățământului general, la fel n-au fost identificate domeniile de intervenţie în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei. În decembrie 2016 urmează a fi publicate rezultatele evaluării PISA 2015, care, în coroborare cu cele din anul 2009, ar putea servi drept bază pentru efectuarea unor analize comparate a tendinţelor de dezvoltare a învăţământului general şi orientarea reformelor din educaţie spre îmbunătăţirea rezultatelor învăţării la nivel de țară.

Obiective urmărite:

  • Atragerea tinerilor cercetători din organizaţiile societăţii civile active în domeniul educaţiei şi mediile academice la efectuarea de studii de politici educaţionale bazate pe dovezi.
  • Elaborarea de studii de politici educaţionale ce ar avea drept scop orientarea reformelor în educaţie spre ameliorarea/îmbunătățirea calităţii învăţământului general, implementarea unui management educaţional bazat pe dovezi şi date relevante.
  • Mobilizarea opiniei publice în susţinerea reformelor în educație, afirmării performanţei şi meritocraţiei.

Mai multe detalii despre condițiile de participare, pot fi găsite în Rubrica Oportunități de finanțare

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare - 28 noiembrie a.c., ora 16.00. Acestea vor fi transmise pe adresa de email a Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.