Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Măsurile restaurative în cauzele de corupție studiate de agenții publici

Aproape 100 de judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală şi avocaţi au fost instruiți în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupție. Cursurile au fost implementate de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției în cooperare cu Institutul Național al Justiției, având suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Ținând cont de faptul că practicile din Republica Moldova demonstrează o pondere neesențială a cauzelor pe infracțiuni de corupție, în cadrul cărora sunt înaintate pretenții, acestea fiind doar de natură materială, s-a considerat oportună instruirea suplimentară a agenților publici în domeniul reglementat de Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția.

Astfel, pe parcursul anului 2015, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul practicienilor din domeniu, a elaborat un Curriculum de instruire privind subiectul măsurilor restaurative în cauzele de corupție și a asigurat testarea acestuia în cadrul a cinci runde de instruire. La cursurile de instruire au participat peste 30 de judecători din judecătorii și curțile de apel, 20 de procurori și circa 40 de ofițeri de urmărire penală, avocați și reprezentanți ai Comisiei Naționale de Integritate. În calitate de formatori au fost invitați practicieni în domeniu, care fac parte și din corpul formatorilor Institutului Național al Justiției. Acest fapt va contribui la susținerea în continuare a activităților de instruire în acest domeniu. Pentru asigurarea durabilității, CAPC va prezenta Curriculumul de instruire Institutului Național al Justiției pentru a fi integrat în programele de formare continuă a audienților Institutului.

O componentă importantă a cursurilor de instruire a vizat subiectul aplicării măsurilor de siguranță în cadrul procesului penal: confiscarea specială și confiscarea extinsă. În condițiile în care Republica Moldova nu are o experiență consistentă în acest domeniu, sesiunea respectivă a fost susținută de un expert redutabil, Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel București, România. Magistratul a asigurat transferul de bune practici în domeniu către exponenții sectorului justiției din Republica Moldova. Experienţa României demonstrează că şi în condiţiile unor prezumţii constituţionale privind caracterul licit al dobândirii averilor, este posibil de a reglementa şi a aplica eficient instrumentul confiscării administrative a averilor nejustificate.

„Probabil unul dintre grupurile-țintă pentru desfășurarea trainingurilor ar trebui să fie reprezentanții clasei politice, în vederea familiarizării cu bunele practici internaționale, poate chiar și a cultivării dragostei pentru poporul său. În rest, este nevoie de legi bune, voință politică, responsabilitate, onestitate și mai multe întâlniri cu magistrații europeni pentru a prelua practici corecte de aplicare a unor legi care la acel moment se prezumă că vor fi adoptate”, a menționat unul dintre participanții la instruiri.

Totodată, experții CAPC au prezentat un proiect de lege ce a derivat din studiul legislației naționale privind compatibilitatea acesteia cu Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția, elaborat în anul 2014. Constatările Studiului au arătat că legislația națională, în mare parte, este compatibilă cu standardele impuse de Convenție, dar există un șir de incoerențe care, aparent, împiedică aplicarea instrumentelor Convenției. Proiectul de lege porpus vine să elimine aceste neajunsuri și să contribuie la impulsionarea procesului de aplicare a măsurilor restaurative în cauzele de corupție.

Proiectul de lege urmărește remedierea cadrului legislativ în favoarea persoanelor care au suferit prejudicii rezultând dintr-un act de corupție, pentru a le permite să-și apere drepturile și interesele garantate prin tratatele internaționale la care Republica Moldova face parte, inclusiv posibilitatea de a obține despăgubiri. Proiectul legii va fi remis autorităților publice responsabile de administrarea domeniului respectiv în vederea promovării acestuia în regimul procesului legislativ obișnuit.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a implementat proiectul „Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupție” în perioada 2015-2016, cu suportul Programului Buna Guvernare a Fundației Soros Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați: Lilia Ionița, coordonator de proiect, adresa de e-mail: contact@capc.md, sau la numerele de telefon: 022 23 83 84.