Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Lista persoanelor selectate în cadrul Concursului de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

Cea de-a doua etapă a concursului a constat în evaluarea planului studiului propus de fiecare dintre candidați de către eventualii tutori, care urmează a fi identificați până la sfârșitul acestui an.

Numele persoanelor selectate sunt menționate în tabelul de mai jos:

Nr Numele solicitantului Afilierea
1 Cabac Eugeniu  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, conferențiar
2 Chistruga-Sinchevici Inga  AȘM, Centrul de Cercetări Demografice, cercetător șt.; USM, Departamentul Sociologie
3 Cristei Aliona  Institutul de Politici Publice, cercetător junior
4 Duca Diana Inspectoratul Național Școlar; Liceul Teoretic profil tehnologic din Chișinău
5 Negară Corina  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Dr. ped., conf., Catedra Matematică/Informatică
6 Velicova Tatiana Universitatea de Stat din Comrat, Dr. ped., conf. univ., Catedra Tehnologii informaționale, matematică şi fizică
7 Verdeș Tatiana  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Dr.fil., șef Catedră Științe ale Comunicării
8 Vlădicescu Natalia  Compania Sociologică CBS-AXA, Manager Departament Cercetări Calitative

Informație actualizată la 1 februarie, 2017, în urma ședinței Juriului Programului Buna Guvernare din luna ianuarie, 2017.

LISTA beneficiarilor de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale
Perioada de implementare: februarie-iunie 2017

Nr. Numele beneficiarului Afilierea Tema studiului
1 Cabac Eugeniu Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, conf. univ.  Corelarea problemelor din manualul școlar de matematică cu tendințele internaționale în domeniul matematicii în baza evaluărilor internaționale 
2 Chistruga-Sinchevici Inga   AȘM, Centrul de Cercetări Demografice, cerc. șt. Analiza practicilor educaționale, mediului școlar și performanțelor școlare ale elevilor din Republica Moldova
3 Cristei Aliona   Institutul de Politici Publice, cercetător junior Diferenţe de gen în atingerea performanţelor şcolare ale elevilor din Moldova
4 Velicova Tatiana   Universitatea de Stat din Comrat, conf. univ. Catedra Tehnologii informaționale, matematică şi fizică  Analiza rezultatelor elevilor PISA -2015, care studiază în școlile alolingve din Republicii Moldova
5 Verdeș Tatiana   Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, șef Catedră Științe ale Comunicării Cultura lecturii evaluată de PISA în raport cu competențele lectorale formate/dezvoltate prin Limba și literatura română ca disciplină școlară