Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Un nou Program al Uniunii Europene pentru Cultură și Creativitate a fost lansat în țările din regiunea Parteneriatului Estic

Programul Parteneriatului Estic în Cultură și Creativitate a fost lansat în luna iunie de către Uniunea Europeană pentru a sprijini sectoarele culturale și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, socială și economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

„Programul va conferi o nouă dimensiune cadrului de dezbateri dintre instituţiile de stat și actorii cheie din domeniul culturii din regiune privind conceptul culturii secolului 21 și va promova o înțelegere a impactului pozitiv pe care industriile creative le pot avea asupra gradului de ocupare în câmpul muncii, dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, rolului care le revine administraţiilor publice și angajamentului social”, a declarat Renate Utzschmid, Manager de Program, Direcția Generală de Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul Comisiei Europene.

Deși este un program regional, fiecare țară va avea o echipă profesionistă de coordonatori locali, ca parte esențială a echipei de bază a Programului. Programul se va desfășura pe parcursul a trei ani, având un buget total de 4,2 milioane Euro.

Programul se va concentra pe patru domenii principale, inclusiv: dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism eficient de colectare a datelor, consolidarea capacităților, sensibilizarea opiniei publice și crearea oportunităților pentru cooperarea culturală internațională. Subiectele acoperite de Program vor aborda etapele managementului de proiect, liderism cultural, cercetări statistice şi culturale, activităţi de advocacy, colectare de fonduri, jurnalism cultural și abilităţi de comunicare.

Activitățile programului vor fi implementate prin intermediul seminarelor, instruirii intensive, platformelor de învățare online, vizitelor de studiu și târgurilor pentru crearea de parteneriate, reunind astfel actorii culturali din sectoarele public și privat, guvern și societate civilă.

„Edificarea unui parteneriat între stat, societate civilă și sectorul comercial din domeniul culturii este o necesitate de primă importanţă pentru orice stat modern. Acest deziderat poate fi realizat doar prin intermediul unor inițiative politice naționale incluzive, elaborate de comun acord, care au ca punct de plecare o înțelegere largă, dar bine definită a culturii și a rolului acesteia în procesele de reformă și schimbare pozitivă”, a declarat Terry Sandell, Directorul Programului.

Subsectoarele culturale și creative includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, meșteșugurile artistice, domeniul audio-vizual (film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniul cultural tangibil și intangibil, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele interpretative, activitatea editorială, radio și artele vizuale. Împreună, aceste subsectoare asigură în ţările Uniunii Europene 8,3 milioane de locuri de muncă, valorând 558 miliarde Euro. De asemenea, industriile culturale și creative din Europa se dezvoltă în ritmuri mai rapide decât industriile de confecţionare și de prestare a serviciilor.

În urma unei competiţii publice, Programul va fi gestionat de un consorțiu condus de Consiliul Britanic (British Council), în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din Polonia (National Centre for Culture of Poland) și Institutul Goethe (Goethe-Institut). Programul de faţă va fi o continuare a primului Program al Parteneriatului Estic în Cultură (2011-2014), care a inclus asistență tehnică și acordarea granturilor pentru implementarea de proiecte.

Pentru informatii adiţionale, Vă rugăm să o contactati pe Anastasiya Nurzhynska, Manager de Comunicare în Programul UE-Parteneriatul Estic în Cultură și Creativitate, tel.: +38 095 139 93 52, email: media@culturepartnership.eu. Puteți să ne găsiți pe Facebook la următoarea adresă: https://www.facebook.com/culturepartnership