Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Deși există progrese, gradul de discriminare manifestat de polițiști față de consumatorii de droguri rămâne a fi înalt

Aceasta este concluzia la care a ajuns Asociația Promo-LEX, în urma celei de-a doua evaluări a implementării Instrucțiunii metodice privind intervenția poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare. Rezultatele evaluării au fost prezentate la 10 octombrie 2017, în cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentanților Inspectoratului General de Poliție, a instituțiilor de resort, precum și a reprezentanților Programului Sănătate Publică a Fundației Soros-Moldova și experților Promo-LEX. Prima evaluare a implementării Instrucțiunii a avut loc în anul 2015.

Evaluarea a vizat percepția și comportamentele angajaților poliției față de reprezentanții grupurilor cu risc sporit de infectare, în particular față de consumatorii de droguri injectabile, precum și implementarea propriu-zisă a Instrucțiunii. Evaluarea se bazează pe rezultatele chestionării a 336 de angajați ai poliției din regiunile Chișinău, Bălți, Cahul, Anenii Noi, Ceadîr-Lunga. De asemenea, au fost realizate 5 discuții focus-grup cu participarea a 56 persoane, dintre care 32 reprezentanți ai sectorului asociativ, medical și poliție și 24 reprezentanți ai grupurilor cu risc sporit de infectare.

Opinia generală a respondenților despre Instrucțiune este una pozitivă. Documentul este considerat foarte util și necesar, pentru că răspunde nevoilor de informare în domeniu a poliției și oferă un cadru de colaborare intersectorială în domeniul sănătății publice din Republica Moldova. De asemenea, respondenții consideră că Instrucțiunea contribuie la schimbarea atitudinii poliției față de grupurile cu risc sporit de infectare și, în particular, față de consumatorii de droguri injectabile. În acest sens, Raportul atestă o ușoară schimbare în atitudinile polițiștilor față de consumatorii de droguri injectabile în 2017 în comparație cu 2015, acestea fiind, în general, mai puțin discriminatorii. Respondenții au mai declarat că s-a redus numărul cazurilor de rețineri neîntemeiate, inclusiv a cazurilor de aplicare a forței fizice în procesul de reținere a consumatorilor de droguri de către poliție.

În opinia respondenților, progresele se datorează programelor de instruire a polițiștilor, dezvoltării cadrului legal și instituționalizării serviciilor și programelor de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală.

Cu toate acestea, deși în ultimii doi ani au fost întreprinși pași concreți în vederea implementării Instrucțiunii, totuși rezultatele celei de a doua monitorizări denotă că multe probleme identificate în anul 2015 continuă să rămână actuale și în 2017. Una din problemele de bază în acest sens este instruirea angajaților poliției cu privire la prevederile și aplicarea Instrucțiunii. Instruirile au vizat, în special, personalul de nivel superior; nu a fost instruit un număr suficient de polițiști; nu este aplicată deocamdată metoda diseminării informației prin cascadă; materialele utilizate pentru informare și instruire (de regulă, Instrucțiunea printată) sunt insuficiente și puțin eficiente; instruirile nu au caracter continuu și nu finalizează cu evaluări ale nivelului de cunoștințe; Instrucțiunea fost inclusă în planul de instruiri al IGP, dar deoarece nu a fost desemnată în mod expres persoana responsabilă de procesul de instruire, acesta este compromis.

De asemenea, cercetarea concluzionează că, mecanismul nu este pus în aplicare pe deplin pentru că se atestă o dotare insuficientă cu seturi individuale pentru asigurarea protecției polițiștilor împotriva riscului de contaminare cu infecția HIV sau alte boli transmisibile în timpul efectuării perchezițiilor. Acestea lipsesc în 77% din subdiviziunile unde au fost intervievați colaboratorii de poliție.

Un alt impediment în acceptarea și implementarea eficientă a Instrucțiunii constă în percepțiile negative ale multor colaboratori de poliție față de consumatorii de droguri injectabile. Astfel, angajații din inspectoratele de poliție consideră că persoanele consumatoare de droguri sunt infractori și nu victime (76%), că sunt ele însele vinovate de situația în care se află (75%), ar fi periculoase pentru că ar fi purtătoare ale unor infecții, precum bolile sexual transmisibile (72%), majoritatea acestora ar avea un trecut criminal (52%), infracțiunile din oraș în mare parte sunt legate de consumatorii de droguri (31%), iar femeile care utilizează droguri injectabile sunt lucrătoare ale sexului comercial (45%).

Raportul include recomandări adresate Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, autorități publice centrale de resort și organizațiilor neguvernamentale active în domeniu, menite să eficientizeze implementarea Instrucțiunii și să combată discriminarea grupurilor cu risc sporit de infectare.

Marin Maxian, Șef al Direcției Generale Securitate Publică a IGP, prezent la eveniment, a salutat parteneriatul constant dintre IGP, Fundația Soros-Moldova, Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN) și Asociația Promo LEX, în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. De asemenea, Dl Maxian a menționat că va lua act de concluziile și recomandările raportului în vederea implementării lor.

„Fundația Soros-Moldova, prin intermediul Departamentului Sănătate Publică, acordă o atenție deosebită grupurilor cu risc sporit de infectare. Instrucțiunea în cauză reprezintă un document important atât pentru angajații poliției, cât și pentru persoanele din cadrul grupului de risc sporit, iar buna implementare a acesteia va aduce beneficii tuturor”, a declarat Liliana Gherman, Directoarea Departamentului Sănătate Publică din cadrul Fundației Soros-Moldova.

Raportul „Implementarea instrucțiunii metodice privind intervenția poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare” a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor grupurilor cu risc sporit de infectare din Republica Moldova”, implementat de către Asociația ”Promo-LEX” cu susținerea financiară a Programului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova.