Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a participanților pentru Atelierul de Politici Educaționale

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA
Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

ANUNȚĂ CONCURSUL

pentru înscrierea doritorilor de a participa la lucrările
Atelierului de Politici Educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, va organiza în perioada 20-22 octombrie a.c. un Atelier de formare în domeniul politicilor educaționale pentru familiarizarea comunității de experți din Republica Moldova cu experiența disponibilă la nivel internațional la acest capitol. Prioritară va fi creșterea capacității participanților la training de a analiza și interpreta datele PISA – ale Programului Internațional de Evaluare a Elevilor. Cursul de formare va fi oferit de experții Centrului pentru Studiul Democrației din Cluj-Napoca, România.

Prin Atelierul propus intenționăm să oferim cercetătorilor, cadrelor didactice, specialiștilor din domeniu mai multe instrumente eficiente de analiză și interpretare a datelor pentru a dezvolta și îmbunătăți politicile educaționale. Accentul se va pune pe guvernanța educației, luare de decizii în bază de dovezi, abordarea interdisciplinară și intersectorială a problemelor legate de eficacitatea, eficiența și relevanța învățământului general.

Obiectivele generale urmărite prin acest Atelier:

  • a oferi o imagine de ansamblu asupra metodelor de cercetare/colectare a datelor și de analiză;
  • a prezenta și explica caracteristicile specifice unei analize a politicilor educaționale;
  • a examina politici educaționale de succes prin abordarea critică a unor studii de caz relevante;
  • a pune în discuție modalitățile specifice de înțelegere și interpretare a datelor PISA etc.

Grupul țintă:

  • Cercetători, reprezentanți ai sectorului asociativ – ai centrelor de analiză/think-tanks și ONG-urilor active în domeniul educației, ai mediului academic, specialiști din cadrul organelor de specialitate din domeniul învățământului.
  • Prioritate vor avea persoanele care sunt la început de carieră în sistemul educațional sau desfășoară cercetări interdisciplinare în domeniul politicilor educaționale.

Dosarul de aplicare va include:

  • CV-ul solicitantului, cu specificarea experienței în domeniu și a datelor de contact
  • Scrisoare de motivație (max. 2 pag.)
  • Lista publicațiilor (dacă există)

Dosarul de aplicare (formatul DOC) va fi expediat pe adresa de poștă electronică a Directorului Proiectului Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 10 octombrie 2016, ora 10.00.

Rezultatele selectării participanților la atelier vor fi anunțate până-n data de 12 octombrie, pe pagina Fundației www.soros.md. Atelierul va fi organizat în perioada 20-22 octombrie. Pe parcurs va fi asigurat prânzul și pauzele de cafea pentru fiecare zi a training-ului. Participanților din afara Chișinăului, în caz de necesitate, li se va asigura cazarea pe perioada desfășurării atelierului.

Mai multe detalii pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80, prin poșta electronică la adresa acoretchi@soros.md  sau nemijlocit la sediul Fundației.