Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de granturi mici

Concurs de granturi mici pentru
beneficiarele programului de dezvoltare în liderism, ediţia I, II şi III

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova implementează în perioada 2010 -2011 proiectul "Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional.
Proiectul şi-a propus să realizeze pe parcursul a doi ani următoarele obiective:

 • Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale de a promova abilitarea femeilor din comunităţile rurale;
 • Consolidarea capacităţilor de liderism a femeilor din comunităţile rurale pentru a se implica în procesul decizional.

Obiectivele acestui proiect vor fi realizate în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalităţii unor grupuri de femei din localităţile rurale cu abilităţi de liderism. Proiectul urmăreşte să susţină financiar cel puţin 10 organizaţii neguvernamentale în atingerea obiectivelor propuse şi să dezvolte o reţea de cel puţin 60 de femei, în calitatea de lidere active în sectorul civic şi politic.

Pentru a consolida abilităţile de liderism a participantelor, proiectul şi-a propus să desfăşoare trei programe de dezvoltare. Fiecare program este constituit din trei module, la finalul căruia Fundaţia va oferi suport financiar pentru participantele la instruire de a implementa iniţiative mici în propriile comunităţi.

În perioada 5 aprilie – 21 aprilie 2011 va fi desfăşurat al treilea concurs de finanţare privind implementarea iniţiativelor mici de către participantele la programele de instruire desfăşurate în perioada iunie – iulie 2010 (ediţia I), noiembrie 2010 – februarie 2011 (ediţia II) şi februarie – aprilie 2011 (ediţia III)

 • Notă pentru participantele ediţiei I şi II: pentru concurs vor aplica cu solicitări de finanţare doar participantele care nu au beneficiat de granturi mici în rundele precedente.

Iniţiativele vor fi axate pe activităţi orientate să soluţioneze sau să diminueze probleme din localităţile rurale, cu accent pe:

 • Promovarea principiilor bunei guvernări la nivel local;
 • Promovarea egalităţii de gen şi încurajarea femeilor din localităţile rurale de a se implica în procesul decizional;
 • Mobilizarea diferitor actori de a se implica activ în soluţionarea problemelor comunităţii.

În procesul de scriere a cererii de finanţare se va ţine cont de următoarele aspecte:

 • Cum va beneficia comunitatea de pe urma acestei iniţiative;
 • Cum va fi promovată egalitatea de gen;
 • Cum vor fi puse în valoare şi aplicate abilităţile de lideră ale participantei responsabile de implementarea iniţiativei, precum şi a altor femei din comunitate;
 • Cum va fi influenţată mentalitatea grupului ţintă şi a comunităţii;
 • Cum vor fi implicaţi în activităţile proiectului diverşi actori ai comunităţii (APL, agenţi economici, instituţia şcolară, etc.).

Cererile de finanţare vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

 • Identificarea corectă a problemei din localitate şi propunerea de soluţii realiste;
 • Expunerea clară a tuturor elementelor din cererea de finanţare;
 • Caracterul inovator al tehnicilor şi metodelor reflectate în cererea de finanţare;
 • Rezultate măsurabile şi durabilitatea iniţiativei;
 • Bugetul să fie estimat realist; va fi considerat un avantaj existenţa co-finanţării.

Nu vor fi finanţate:

 • Activităţi ce presupun ajutor umanitar sau activităţi de caritate;
 • Activităţi politice şi de partid;
 • Activităţi religioase;
 • Activităţi ce presupun cheltuieli de reparaţie şi procurare de utilaj tehnic;
 • Competiţii sportive.

Bugetul maxim al proiectului este 1,000 dolari SUA, iar perioada de implementare a proiectului nu va fi mai mare de 2 luni şi nu mai mică de o lună.

Termenul limită de aplicare este 21 aprilie 2011, ora 16.00.

Cererile de finanţare se prezintă după un formular standard. Dosarul complet va include: formularul de aplicare şi anexele (lista anexelor este indicată la finele formularului de aplicare). Formularul cererii de finanţare şi bugetul proiectului pot fi accesate pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova http://www.soros.md/documents precum şi solicitat prin email: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md.

Formularul cererii de finanţare completat şi bugetul proiectului se vor expedia în versiune electronică, în limba română, la următoarele adrese: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. La fel, dosarul complet poate fi prezentat la dorinţa solicitantului, la sediul Fundaţiei Soros-Modova (str.Bulgară 32, Chişinău MD 2001).
Decizia privind acordarea finanţării va fi luată de către Juriul Programului Egalitate şi Participare Civică, pe parcursul lunii mai.
Dacă aveţi dificultăţi în completarea formularului de finanţare o puteţi contacta pe Elena Leşan (elesan@soros.md), directoarea Programului Egalitate şi Participare Civică sau Victoria Voroşciuc (vvorosciuc@soros.md), coordonatoarea proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii" (tel: 270031, 270232, 274071).

Formularul cereri de finantare

Bugetul proiectului