Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Anunţ privind depunerea conceptelor de proiect în cadrul Programului EE:PFF

Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere (PEE:PFF) al Fundaţiei Soros-Moldova 

I N V I T Ă 

organizaţiile neguvernamentale, centrele de analiză (think-tank) şi
echipele de experţi din Moldova
 
să prezinte concepte de proiecte, care au drept scop facilitarea schimbului de experienţe, idei şi opinii cu parteneri din străinătate, preponderent cu cei din Europa Centrală şi de Est, în vederea consolidării societăţii civile şi multiplicării eforturilor de democratizare a societăţii prin abordarea problemelor de interes comun. Ideile propuse se vor referi atât la proiectele bilaterale, cât şi la cele multilaterale.
 
Ideile de proiect se vor conforma următoarelor priorităţi ale Programului EE:PFF anunţate pentru anul 2012:
  • Facilitarea transferului de experienţă acumulată în procesul de aderare şi post-aderare a ţărilor-membre ale UE către vecinii estici, inclusiv către Moldova, prin organizarea vizitelor de studiu, seminarelor, conferinţelor, studiilor de caz etc.;
  • Încurajarea activismului şi participării cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor ce ţin de democratizarea societăţii, implementarea reformelor în domeniile-cheie şi asigurarea unei guvernări transparente;
  • Sporirea capacităţilor societăţii civile prin studierea experienţelor avansate care vor oferi accesul la surse alternative de informare, cunoştinţe noi, vor contribui la dezvoltarea abilităţilor de liderism etc.
  • Identificarea unor soluţii acceptabile de depăşire a conflictelor existente sau emergente din regiune prin elaborarea unei platforme comune şi edificarea bunei înţelegeri într-un mediu multicultural;
  • Sprijinirea unor idei de proiecte care vor avea drept finalitate elaborarea unor studii şi analize comune, iniţiative legislative, campanii advocacy etc., axate pe studierea experienţelor pozitive în implementarea respectivelor politici, care ar putea conduce la depăşirea/diminuarea problemelor sociale, politice şi economice din societate. 
Conceptul de proiect va fi prezentat în limba engleză, până la 2 pagini, şi se va referi la: ideea proiectului (scopul şi obiectivele); parteneri internaţionali şi locali ai proiectului şi grupul ţintă; planul succint al activităţilor preconizate; rezultatele urmărite; impactul imediat şi cel aşteptat; suma estimativă a bugetului (fără a include cheltuielile partenerului).
 
Data-limită de prezentare a conceptelor de proiect - 15 MARTIE 2012.
 
Conceptele de proiect prezentate vor fi examinate de Consiliul de Experţi al Programului EE:PFF din Moldova şi de fundaţiile-participante. Doar autorii conceptelor avizate pozitiv vor fi invitaţi să elaboreze propunerea de proiect completă. Informaţia despre cerinţele Programului poate fi obţinută de pe pagina web a Fundaţiei Soros-Moldova http://www.soros.md/easteast.
 
Conceptele de proiect vor fi prezentate doar în versiunea electronică şi expediate în atenţia Directorului Programului EE:PFF, Ana Coreţchi, la adresa de e-mail acoretchi@soros.md. Mai multă informaţie puteţi obţine la sediul Fundaţiei Soros-Moldova de pe str. Bulgară 32; tel. (37322) 274480; persoana de contact: Marina Sclifos-Cogîlniceanu, Coordonator al Programului EE:PFF.