Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

1 Decembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, este în fiecare an o ocazie pentru oamenii din toată lumea să-și demonstreze solidaritatea față de persoanele infectate cu HIV.

În scopul organizării activităților planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor, proiectul „Îngrijiri și Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM, în calitatea sa de sub-recipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA, TB si Malariei (runda a 8-a) şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport și îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, Fundaţia Soros-Moldova (Fundația) anunţă o competiţie deschisa pentru colectarea cererilor de finanțare pentru: 
 
 • organizarea evenimentelor locale, prilejuite de Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA 
Cererile de finanțare vor fi elaborate în conformitate cu platforma de pledoarie  ”Tendința Zero” pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, și anume:
 • ·         zero noi cazuri infectare cu HIV;
 • ·         zero discriminare;
 • ·         zero decese cauzate de SIDA.
Organizațiile interesate vor remite Fundației o cerere de finanțare cu descrierea evenimentului ce urmează a fi organizat (în forma libera, vezi detalii mai jos) și descrierea detaliată a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea unui eveniment local nu va depăși suma de 500 euro.
Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.
Cererile de finanțare urmează a fi trimise pe adresele foundation@soros.mdși abordeianu@soros.md.
Data limita de depunere a cererilor de finanțare: 5 septembrie 2012, 5 octombrie 2012, ora 16.00.
Examinarea și discutarea cererilor de finanțare remise vor fi efectuate la ședințele juriului Programului Sănătate Publică.
Cererile de finanțare aprobate pentru finanțare de către Juriul Programului Sănătate Publică vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.
 
CEREREA DE FINANȚARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE:
I. Informaţii de bază privind organizaţia/instituţia care solicită finanţare
 • Denumirea instituţiei/organizaţiei care solicită finanţare
 • Adresa poştală şi numărul de telefon al instituţiei/organizaţiei
 • Statutul juridic, lista fondatorilor, numele băncii şi contul bancar, codul fiscal, codul TVA
 • Numărul membrilor instituţiei/organizaţiei
 • Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
 • CV-ul directorului de proiect şi al persoanelor-cheie din proiect
 • Consiliul director al organizaţiei
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii după original)
II Descrierea şi argumentarea proiectului
 1. Titlul proiectului
 2. Perioada propusă pentru desfăşurare (de la/până la)
 3. Descrierea proiectului:
·      Cadru general
·      Rezumatul/Problema
·      Scopurile şi obiectivele proiectului
·      Metodele de implementare
·      Rezultatele concrete pe care le aşteptaţi de la acest proiect
·      Partenerii implicaţi în acest proiect şi rolul lor
4.     Bugetul proiectului
 
 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de proiect Angelica Bordeianu, prin intermediul poştei electronice ( abordeianu@soros.md ) sau la telefon: 0 22 270031.