Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Program de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice și a Îngrijirilor Paliative

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, în parteneriat cu Inițiativa Internațională în Îngrijiri Paliative al Open Society Foundations, anunță lansarea concursului de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative.

Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acţiune globală în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii paliative în lumea întreagă.

Scopul Zilei Mondiale Hospice și Îngrijiri Paliative este:

  • de a împărtăşi viziunea cu privire la serviciile hospice şi îngrijiri paliative şi a contribui la majorarea disponibilităţii acestor servicii prin crearea oportunităţilor de a vorbi despre aceste probleme
  • de a sensibiliza publicul cu privire la nevoile speciale de îngrijire – medicală, socială, spirituală și psiho-emoțională a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă și familiile acestora
  • de a atrage fonduri și resurse pentru dezvoltarea serviciilor hospice.

Organizaţii eligibile
Sunt eligibile organizațiile active, care oferă servicii de îngrijire paliativă, sau care au stabilite parteneriate şi conlucrează cu organizaţiile prestatoare de servicii de îngrijire paliativă. Activităţile vor fi organizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Durata proiectului
Termenul de implementare al proiectului este de până la 6 luni (este recomandat ca cel puţin o parte din evenimente să fie organizate în preajma Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative).

Finanţarea disponibilă este destinată mini-granturilor, până la 6000 USD per grant.

Nu sunt eligibile spre finanţare: echipamente, deplasări peste hotare, burse de studii și costurile indirecte (dotări și administrație).

Criteriile de evaluare
Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

  • Experiența solicitantului în gestionarea granturilor
  • Resurse umane relevante pentru obiectivele de proiect
  • Bugetul proiectului şi analiza cost-eficienţă (bugetul este relevant şi corelat cu activităţile proiectului)
  • Impactul proiectului asupra populaţiei-ţintă şi sustenabilitatea

Analiza și evaluarea proiectului
Fiecare proiect va fi analizat și evaluat independent. Decizia finală este de competenţa Juriului pentru Sănătate Publică al fundaţiei Soros-Moldova.

Termen limită
Propunerile de proiect și documentele justificative trebuie să fie depuse nu mai târziu de 10 septembrie 2015.

Dosarul va cuprinde:

Informaţie adiţională despre Ziua Mondială Hospice şi Îngrijiri Paliative poate fi accesată la www.worldday.org.

Sunteţi invitaţi să prezentați dosarul nu mai târziu de 10 septembrie 2015, ora 15.00, la adresa foundation@soros.md sau în original la următoarea adresă: str. Bulgară, 32, mun. Chișinău, Fundația Soros – Moldova.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Subiectul mesajului - „Cerere de finanţare pentru Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative”

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Directoarea Programului Sănatate Publică, Liliana Gherman, prin intermediul poștei electronice (lgherman@soros.md)  sau telefon: 022-270031, 274480