Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Sporirea accesului populaţiei la medicamente, concurs de granturi

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs de granturi pentru susţinerea iniţiativelor care să contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei la medicamente esenţiale şi compensate.

În cadrul acestui concurs, Fundaţia Soros-Moldova va susţine propuneri care vizează şi vor contribui la:

  1. Actualizarea şi extinderea listei medicamentelor esenţiale
  2. Dezvoltarea sistemului de compensare a medicamentelor în RM, în special,
    - revizuirea/perfectarea mecanismului de evaluare și mecanismelor de includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare medicală obligatorie
    - explorarea potențialelor abordări pentru optimizarea cheltuielilor Companiei Naționale de Asigurări în medicină legate de medicamentele compensate.

Cerințele detaliate privind participarea în cadrul concursului de granturi sunt descrise în Termenii de Referință, anexați mai jos.

Pentru participare în concurs sunt eligibile organizaţii nonprofit și apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.

Bugetul competiţiei constituie 22,000 USD.

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

DEPUNEREA DOSARULUI
Dosarele, în limba română, vor fi prezentate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau expediate, în variantă electronică, pe adresa de e-mail: foundation@soros.md cu subiectul: ”Aplicație pentru concurs. Sporirea accesului populaţiei la medicamente. Departamentul Sănătate Publică”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului 5 iunie 2017, ora 15.00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată vor fi respinse. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Termenii de referință

Ghidul solicitantului de finanțare