Soros Foundation Moldova (FSM)

Public Health

Promovarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi in comunitate

 

Dreptul de a trăi în comunitate este un drept fundamental al tuturor persoanelor cu dizabilităţi. Fundația Soros-Moldova, în strânsă colaborare cu OSF PHP, a contribuit substanțial la reforma sistemului de îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și incluziunea socială deplină a acestora. Am reuşit să dezvoltăm servicii comunitare durabile pentru persoanele cu dizabilităţi și serviciilor de intervenție timpurie pentru copii cu vârsta de până la 3 ani, am creat modele de educație incluzivă și am susţinut ajustarea cadrului legislativ și normativ în domeniul dizabilității. Cu toate acestea, există încă o mulțime de persoane cu dizabilități mintale și intelectuale, care rămân separate în instituții rezidențiale.

În anul 2020, Departamentul Sănătate Publică va co-finanța implementarea Proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD).

Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Daniela Leahu, director de proiect – dleahu@soros.md