Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de granturi în cadrul Inițiativei ”Lărgirea Accesului Populației la Îngrijiri Paliative”

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs în cadrul Inițiativei ”Lărgirea Accesului Populației la Îngrijiri Paliative”, pentru finanțarea unui proiect care va identifica și măsura progresul înregistrat de RM în implementarea Rezoluției Adunării Generale pentru Sănătate „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții”, aprobată în 2014. 

Context
 
Îngrijirea paliativă - o abordare menită să amelioreze calitatea vieții pacienților (adulți și copii) și familiilor acestora, atunci când se confruntă cu probleme asociate bolilor amenințătoare de viață, prin prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea și tratamentul corect al durerii și al altor probleme fizice, psiho-sociale sau spirituale. Îngrijirea paliativă respectă dreptul pacientului la liberă alegere și sprijină familia să facă față problemelor practice, inclusiv celor legate de pierdere și suferință pe parcursul bolii persoanei apropiate și în cazul decesului acesteia.
Cu referire la îngrijirea paliativă și dreptul la îngrijire, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, în Comentariul General 14, subliniază că ”Statele au obligația să respecte dreptul la sănătate prin... a nu refuza sau limita accesul egal al tuturor persoanelor... la servicii de sănătate preventive, curative și paliative”. Dreptul la sănătate este recunoscut ca drept fundamental al omului în Constituția OMS precum și în câteva instrumente internaționale cum ar fi Convenția Internațională pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Convenția pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a Femeii, Convenția împotriva Torturii și altor Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante ori Pedepse, Convenția privild Drepturile Copilului si Conveția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
 
Realizarea dreptului la sănătate constituie un obiectiv primordial al politicilor și programelor de stat. Republica Moldova a semnat Rezoluția Adunării Generale pentru Sănătate „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții” în anul 2014,  reafirmând astfel angajamentul său pentru asigurarea accesului populației țării noastre la îngrijiri paliative ca parte integrantă a dreptului la îngrijire medicală continuă.
 
Rezoluția cuprinde definiția îngrijirii paliative, necesitățile și beneficiile îngrijirii, stipulează implicațiile pentru sistemele de sănătate, provocările în asigurarea îngrijirilor paliative, politicile esențiale pentru extinderea îngrijirilor paliative ca abordare de sănătate publică și acțiunile la nivel de țară pentru consolidarea îngrijirilor paliative.
 
Despre concursul de granturi
 
În cadrul acestui concurs, Fundaţia va susține propunerea de proiect care se va focaliza pe identificarea și măsurarea progresului înregistrat de RM în consolidarea îngrijirilor paliative ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții, în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a OMS, aprobată în anul 2014 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha67/a67_r19-en.pdf). Evaluarea va fi realizată pentru perioada anilor 2014-2018 și va conține componentele raportului prezentat de  Secretariat în cadrul celei de a 67-a Adunări Generale pentru Sănătate și anume:
  • implicații pentru sistemul de sănătate,
  • provocări,
  • abordări în sănătate publică,
  • acțiuni la nivel de țară
  • leadership.
Propunerea de proiect urmează să prevadă activități de mediatizare a rezultatelor evaluării privind implementarea angajamentelor asumate de RM în pentru dezvoltarea și consolidarea îngrijirilor paliative.
 
Produse
  • Raport de evaluare
  • Rezumat/e de evaluare
  • Eveniment de lansare a rezultatelor evaluării
Buget
 
Bugetul competiției constituie 14,000 USD.
Valoarea cererii de finanțare nu va depăși 14,000 USD.
 
Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Concurs
 
Pentru participare în concurs sunt eligibile organizaţii apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.
La concurs pot participa și organizații co-aplicante.
 
Durata proiectului
 
Proiectul va putea fi implementat pe parcursul a 6 luni, în perioada: 1 decembrie 2018 – 31 mai 2019.
 
Dosarul
Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:
•             Formularul completat al cererii de finanțare, inclusiv CV-ul organizației și CV-urile experților care vor participa la implementarea proiectului
•             Bugetul proiectului
•             Alte materiale pe care le considerați relevante.
 
Depunerea dosarului
 
Dosarele, în limba română, vor fi prezentate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau expediate, în variantă electronică, pe adresa de e-mail: foundation@soros.md
cu subiectul: ”Aplicație pentru concurs. Departamentul Sănătate Publică./Lărgirea Accesului Populației la Îngrijiri Paliative”
 
Termenul limită pentru depunerea dosarului 29 octombrie 2018, ora 12.00.
 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată vor fi respinse. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.
Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.
 
Documente: