Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Despre Fundaţia Soros-Moldova

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare şi sănătate publică.

Fundaţia Soros-Moldova activează în domeniile enumerate mai sus prin derularea unor programe de granturi şi proiecte operaţionale. Acestea sunt lansate la decizia Senatului Fundaţiei Soros-Moldova şi reprezintă o recunoaştere a unui domeniu unde Fundaţia ar putea contribui prin asistenţă tehnică, consultanţă, instruire, finanţare de proiecte (iniţiative) concrete.

Departamentele din cadrul Fundației Soros-Moldova funcţionează timp de mai mulţi ani sau în perioada necesară pentru redresarea situaţiei problematice în domeniu. Fiecare departament propune pentru un an de zile o serie de activităţi concrete, pentru care este solicitată finanţarea Senatului Fundaţiei.

Procesul de luare a deciziilor include câteva etape: proiectele ce vin în atenţia responsabililor din departamente sunt examinate, în unele cazuri, de un grup de experţi (numit şi Comisie de experţi), apoi proiectele recomandate de ei sunt propuse spre discuţie şi decizie de finanţare unui juriu responsabil de câteva programe. În anul 2020, activează patru jurii specializate: Mass-Media, Justiție și Drepturile Omului, Sănătate Publică şi Buna Guvernare. Juriile pentru departamente aprobă finanțarea proiectelor cu un buget ce nu depășește suma de 50,000 dolari SUA. Proiectele cu o valoare mai mare de 50,000 dolari SUA sunt examinate în prima etapă de juriul specializat, iar apoi de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în competenţa căruia intră, totodată, examinarea şi aprobarea strategiei de activitate a Fundaţiei Soros-Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova nu finanţează cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cereri tehnico-ştiinţifice. Nu se oferă granturi pentru susţinerea generală a organizaţiilor, ci doar pentru proiecte concrete.