Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

O nouă ediție Public Policy Fellowships – concurs de selectare a 20 de tineri cercetători

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea și în cooperare cu Fundația Soros Moldova anunță un concurs de selectare a 20 de participanți în cadrul unui program complex de capacitare a tinerilor cercetători în domeniul politicilor publice.

Scopul programului este de a susține consolidarea capacităților comunității tinerilor cercetători pentru influențarea proceselor de elaborare a politicilor publice, precum pentru încurajarea cooperării dintre cercetători, organizații ale societății civile și decidenți, în vederea sporirii calității cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date.

Programul „Politici publice pentru Dezvoltare” se va desfășura în perioada octombrie 2021 – iulie 2022 și va
va include următoarele etape:

Etapa I: Participare la programul de instruire inițială
Cei 20 de participanți selectați vor beneficia de un program de instruire inițială care va include două module în domeniul politicilor publice și metodologia cercetării care vor cuprinde atât sesiuni teoretice, cât și practice între module.

Etapa II: Selectarea a cinci bursieri ai programului
Cinci participanți vor fi selectați pentru un program de bursă în vederea elaborării unor documente de politici publice care vor benefica de:

 • bursă oferită de Fundația Soros Moldova în valoare de 2,000 USD;
 • un program de mentorat pentru elaborarea și promovarea documentelor de politici publice;
 • un modul adițional de instruire în domeniul comunicării publice și advocacy;
 • vizite de studiu și cercetare;
 • reuniuni cu experți din cadrul centrelor de cercetare partenere din Republica Moldova și Uniunea Europeană;
 • suport în prezentarea și promovarea documentelor de politici publice.

 

Etapa III: Elaborarea studiilor de politică publică.
Bursierii selectați vor lucra la elaborarea unui document de politică publică. Pe parcursul procesului de scriere, bursierii vor beneficia de suportul și consultațiile unui mentor cu vastă experiență în domeniu. După finalizarea documentului de politică publică, participanții vor participa la cel de-al treilea modul de instruire în domeniul advocacy și comunicare publică. În final, bursierii vor participa la organizarea unui eveniment public unde vor prezenta rezultatele cercetării.

Formatul: Instruirile vor fi organizate cu prezență fizică în Chișinău. În dependență de evoluțiile situației epidemiologice din țară, va fi analizată și opțiunea de organizare a unor activități în format hibrid sau online.

Costurile de participare: Toate costurile de participare (training-uri, vizite, pauze de cafea și transport inclusiv spre/din Chișinău) vor fi acoperite de către organizatori.

Eligibilitate: Anunțul este deschis pentru tinerii din Republica Moldova care vor fi selectați în baza următoarelor criterii de evaluare:

 • Studii de licență sau masterat în domeniul politici publice, relații internaționale, drept, economie, istorie, administrare publică, jurnalism, sociologie etc.
 • Demonstrează interes pentru domenii de cercetare relevante contextului și problemelor din Republica Moldova, în special: politica externă, securitate, guvernare eficientă, administrație publică, infrastructură și transport, dezvoltarea locală, ocupare a forței de muncă, comunicare publică, economie, mediu și energie
 • Demonstrează interes, abilități de cercetare și analiză, competență – cel puțin o publicație, inclusiv online, academică, de cerecetare, de analiză a politicilor publice
 • Dispun de timp pe care îl vor aloca instruirilor, procesului de cercetare, dar și vizitelor de studiu în cadrul unor instituții relevante în perioada octombrie 2021 – iulie 2022
 • Manifestă disponibilitate de a se angaja în promovarea propunerilor de politici publice elaborate, prin campanii de advocacy după finalizarea programului
 • Capacități de lucru în echipă
 • Capacități de comunicare și prezentare
 • Au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani
 • Cunoașerea limbii române
 • Cunoașterea limbii engleze sau altei limbi de circulație internațională (ex. franceze/germane)
 • Cunoașterea limbii ruse va fi un avantaj.

Concursul de selectare se va desfășura în două etape: (I) Evaluarea dosarului și (II) interviul cu candidații preselectați. Doar candidații preselectați pentru interviuri vor fi contactați.

Candidații interesați sunt invitați să completeze Formularul de participare online, disponibil aici.
Termenul-limită de completare a formularului online este 26 septembrie 2021, ora 23.59. Formularul completat cu toate informațiile solicitate după termenul limită nu va fi evaluat.

Pentru detalii și întrebări de clarificare contactați-ne la adresa de e-mail: victoria.nemerenco@ipre.md.

Mai multe detalii despre programul Politici Publice pentru Dezvoltare pot fi găsite în Termenii de Referință disponibili aici.

Concursul este organizat în cadrul proiectul „Politici publice pentru dezvoltare – #PoliticiPentruDezvoltare”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare și cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova.