Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Cum poate fi îmbunătățit sectorul energetic din Moldova în următorii 7 ani

Până în 2024, schimbările radicale ce au loc în prezent pe piețele internaționale de energie ar putea afecta în mod pozitiv Republica Moldova. Costurile reduse ale tehnologiilor nepoluante pun presiune pe producătorii tradiționali, modelele de business inovativ pe companiile de utilități, iar cadrul de reglementare favorizează puternic consumatorul final. Chiar dacă Moldova rămâne deocamdată în afara acestui circuit inovativ, în următorii 7 ani, sectorul energetic din țară ar putea fi îmbunătățit prin implementarea unor mecanisme și instrumente inovatoare, preluând practicile pozitive care au fost deja testate și au luat amploare în Europa de Vest, Australia și SUA.

În acest sens, a fost lansat studiul Beneficiile inovațiilor pe o piață de electricitate liberalizată: tendințe europene, realități moldovenești, căi de reducere a decalajelor care formulează un set minim de recomandări pentru ca aceste inovaţii să fie mai uşor realizate în ţara noastră.

Autorul studiului este Ion Efros, cercetător-analist în domeniul energiei și mediului din cadrul Institutului de Politici Publice care susține că: ”Moldova este în momentul de față o cenușăreasă a inovațiilor energetice, cu un sistem energetic vulnerabil, piață inexistentă și probleme de guvernanță energetică. Putem scoate ţara din acest hău energetic schimbând paradigma politicilor energetice prin care schimbările să vină nu numai de sus în jos, ci și de jos în sus. Adică prin politici care să producă mai multă deschidere spre consumatorii mici, comunitățile energetice și spre participanți noi ai pieței care pot angaja atât consumatorul, cât și companiile care dețin infrastructura energetică.”

Printre principalele inovații prezentate în studiu se numără agregatorii energetici, cooperativele energetice, prosumatorii (consumatorii care își pot produce parțial energia electrică necesară), contoarele inteligente, precum și tarifarea diferențiată. Acestea și alte pachete de servicii pot ajuta consumatorii casnici şi întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova să devină mai angajate pe piața de electricitate, să beneficieze de mai multe servicii energetice, de mai mult confort, de prețuri mai bune și să nu rămână captivi furnizorilor existenți pe piață.

Inovațiile descrise în studiu pot spori democratizarea energetică a Moldovei și consolida securitatea energetică a țării. Totodată modelele de business din sectorul industrial precum Serviciile Energetice Integrate și Utilizatorul de Sistem Eficient ar putea fi considerate spre aplicare în Moldova în contextul în care se observă o reanimare a parcurilor industriale din țară, a planurilor de elaborare a unei noi Strategii și Program de Industrializare a Moldovei şi mai ales a prețurilor la energie care vor crește în următorii ani. Rezidenții acestor parcuri industriale, precum și alți consumatori industriali vor avea nevoie de surse sigure de energie și la prețuri acceptabile pentru a fi competitivi.

Toate aceste inovații, însă, pot fi aplicate în Moldova prin crearea unor  condiții precum cuplarea Moldovei la o piață angro funcțională, clarificarea rolului Centralei de la Cuciurgan într-o astfel de piață, amendarea cadrului normativ energetic și îmbunătățirea calității guvernării energetice în Moldova.

Fiind întrebat despre pașii ce urmează a fi întreprinși, Ion Efros a răspuns că: ”Studiul va sta la baza propunerii unui concept de inovare a sistemului şi pieţei de electricitate a Moldovei. Acest concept urmează a fi discutat cu participanţii pieţei de electricitate, reglementatorii pieţei, decidenţii, consumatorii și partenerii de dezvoltare. În acelaşi timp vom încerca să popularizăm aceste modele de business comunitar astfel încât populaţia să le cunoască mai bine, iar decidenţii şi participanţii pieţei să faciliteze aplicarea lor”.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Policy Fellowship Initiative”, implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova. Proiectul face parte din inițiativa regională ”Action research, effective writing, visualization and advocacy”, finanțată de Programul Eurasia al Open Society Foundations. Pentru a accesa rezumatul studiului, click aici.