Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Lansarea Procedurilor Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia poliției

CÂND, CINE, UNDE și CE trebuie să facă exact angajații Poliției în procesul de reținere a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor, de la oprirea în stradă și până la plasarea în detenție provizorie în custodia poliției – la aceste întrebări răspund noile Proceduri Standard de Operare ale Poliției, elaborate de un grup de lucru mixt alcătuit din reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției al MAI și ai societății civile. Aceste proceduri au fost lansate astăzi, 3 aprilie, în cadrul unui eveniment comun, organizat la sediul IGP.

 

Procedurile Standard de Operare care reglementează reținerea/arestul polițienesc reprezintă o noutate pentru sistemul de justiție penală din Moldova și sunt destinate angajaților subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției care, potrivit dispozițiilor legale, pot dispune reținerea de facto sau de drept a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

Ele descriu acțiunile cronologice ale angajaților Poliției în cadrul etapei pre-judiciare a procesului penal și stabilesc acțiunile polițistului pentru a asigura respectarea efectivă a drepturilor persoanei aflate în custodia poliției, precum dreptul de a fi informat despre motivele reținerii, dreptul la apărător, dreptul la interpret și traducător; dreptul de a contacta rudele; dreptul la asistența medicală; dreptul la tăcere etc.

 

Secretarul de stat al Ministerului de Interne al Republicii Moldova, Mihail Beregoi a subliniat că: aceste proceduri reprezintă o inovație necesară pentru sistemul polițienesc din Republica Moldova și a salutat inițiativa de elaborare și implementare a acestora. Procedurile vin să asigure transparența respectării drepturilor omului în procesul de reținere a persoanelor bănuite și sunt atât în avantajul polițistului, cât și a persoanei reținute.

 

 

 

Procedurile oferă soluții pentru un bun management al procesului de escortare la inspectoratul de poliție; la Izolatorul de detenție preventivă; în fața procurorului și/sau a judecătorului de instrucție și propune recomandări cu privire la condițiile de detenție provizorie precum acordarea asistenței medicale înaintea și în timpul plasării în Izolatorul de detenţie provizorie, plimbările zilnice, comunicarea și corespondența, masa, toaleta, dușul, tratamentul decent, asistența diplomatică.

 

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari a mulțumit Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova și MAI pentru suportul acordat în elaborarea procedurilor și a menționat că lansarea Procedurilor Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției va permite angajaților Poliției Naționale să acționeze corect și neîntârziat, din momentul opririi în stradă a presupușilor infractori până la plasarea acestora în detenție provizorie.

 

Pe parcursul anului 2018, Inspectoratul General al Poliției al MAI și Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova vor organiza trei mese rotunde regionale pentru promovarea în raioanele Republicii Moldova a noilor Proceduri Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției. La fel, se prevede elaborarea unui modul de instruire și desfășurarea seminarelor de instruire interactivă pentru angajații Poliției privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției în conformitate cu standardele internaționale de drepturile omului și a noilor Proceduri Standard de Operare.

 

 

 

Dreptul la libertate și siguranță personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuși, acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în cazurile și în modul stabilit de lege, cu respectarea strictă a garanțiilor prevăzute de lege.

 

Acest eveniment a fost organizat în baza Acordului de colaborare trilateral și al Planului de acțiuni pentru anul 2018 semnate între Fundația Soros-Moldova, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției. Obiectivele colaborării prevăd susținerea eforturilor de reformare ale Poliției din Republica Moldova, conform Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru perioada 2016-2020.