Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

„Dreptul penal European. O abordare integrativă” - o analiză a jurisprudenței comunitare

Ce înseamnă recunoaștere reciprocă, în contextul mandatului european de arestare? Cum își poate invoca un acuzat dreptul Uniunii Europene? Când poate fi aplicată Carta drepturilor fundamentele în cadrul procedurilor penale naționale? Acestea sunt doar câteva întrebări abordate de profesorul André Klip, în cea de-a doua ediție a cărții Dreptul penal european. O abordare integrativă. Lucrarea a apărut recent în Colecția Cartier Juridic, cu sprijinul financiar al Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, în cadrul proiectului Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova.

Dreptul penal european. O abordare integrativă reprezintă o analiză aprofundată a jurisprudenței Curții de Justiție și a legislației comunitare. Această lucrare descrie configurația în dezvoltare a sistemului justiției penale al Uniunii Europene, prezentând o imagine coerentă și complexă a legislației adoptate și a jurisprudenței la nivelul UE.

În plus, cartea îl provoacă pe cititor să evalueze influența reciprocă dintre Uniunea Europeană și dreptul penal național, și explică modul în care legislația UE va prevala de obicei, deși dreptul penal național rămâne relevant. Lucrarea include analiza unei multitudini de decizii judecătorești și instrumente juridice, care alcătuiesc Dreptul Penal European.

Această a doua ediție actualizată și extinsă acoperă recentele evoluții de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, incluzând o analiză complexă a practicii rezultate în urma aplicării noilor instrumente juridice. Lucrarea realizează o revizuire completă a legislației și practicii UE în materie penală. În această carte sunt supuse analizei materialele juridice relevante pentru practica statelor membre ale Uniunii Europene și care pot servi drept model de bune practici pentru Republica Moldova, în special în perspectiva asocierii la Uniunea Europeană.

Cartea, editată în 500 de exemplare, nu este în vânzare, ci va fi distribuită drept donație la bibliotecile universitare, instituții ale sistemului de justiție (Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Justiției, Procuratura Generală ș. a.), ONG-uri de profil.

Primele 100 de pagini din „Dreptul penal european. O abordare integrativă”, pot fi însă citite aici.