Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Biblioteca Public Policy Fellowship

 Departamentului Buna Guvernare a susținut creșterea expertizei în domeniul elaborării politicilor publice bazate pe date. În perioada 2017 – 2022 Fundația a implementat Programul Public Policy Fellowship în parteneriat cu fundațiile naționale din Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Hertie School din Berlin. În cadrul acestui program, Fundația Soros Moldova a oferit 26 de burse cercetătorilor interesați de politici publice. Tinerii au realizat studii de politici, au identificat soluții la problemele stringente din societate în baza analizei datelor și au venit cu recomandări clare și fezabile pentru autorități. Prin intermediul acestor activități, bursierii au obținut cunoștințe și abilități practice de analiză și sinteză în procesul de elaborare a cercetărilor: colectare de date, analiza datelor statistice, utilizarea metodelor cantitative și calitative etc. Drept urmare, bursierii au identificat și conceptualizat probleme actuale, specifice schimbărilor din Republica Moldova și au propus recomandări în studii de politici.

Programul de burse a contribuit la consolidarea capacităților de analiză și cercetare a tinerilor în domenii care necesită reformare. Fundația Soros Moldova a susținut această inițiativă pentru capacitarea unei noi cohorte de tineri cercetători pentru a le dezvolta abilitățile de gândire critică, cercetare și advocacy. În anul 2021, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a preluat proiectul și, cu susținerea Fundației, continuă pregătirea tinerilor cercetători.

Documents