Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Fundația Soros Moldova angajează fotografi

Fundația Soros Moldova colectează oferte pentru realizarea unor serii de fotografii la evenimentele Fundației: prezentări, conferințe, forumuri; dar și fotografii care să releve realizările în cadrul proiectelor susținute în Fundație.

Modalitatea de lucru
Fundația Soros Moldova va încheia contracte de colaborare de lungă durată, cu menționarea prețului pentru mai multe tipuri de sarcini. Pe parcursul următoarelor 18 luni, reprezentanții Fundației Soros Moldova vor contacta persoana cu profilul potrivit sarcinii și vor negocia prestarea serviciilor în baza prevederilor contractului semnat anterior. Fundația Soros Moldova nu garantează semnarea unui contract cu ofertanții, dar și nici un număr anumit de angajamente persoanelor care au semnat contractele de prestare a serviciilor de fotografiere.

Responsabilități

  • Să realizeze fotografii, respectând normele etice și regulile Fundației Soros Moldova.
  • Să realizeze fotografii la evenimentele organizate de Fundație sau parteneri, evenimentele pot fi organizate în orice localitate a Republicii Moldova. La fotografierea evenimentelor, se vor realiza, în principal portrete, imagini ale oamenilor în acțiune; fotografii care să transmită acțiuni, stări, emoții. La solicitarea Managerului de Comunicare al Fundației, vor fi realizate până la 10 fotografii reprezentative care să fie transmise până la finalizarea evenimentului, pentru distribuire în media.
  • Să realizeze fotografii, care să releve, descrie și demonstreze rezultatele proiectelor susținute de Fundația Soros Moldova. Principala atenție va fi acordată oamenilor, beneficiarilor proiectului, ilustrării impactului activităților Fundației Soros Moldova și a partenerilor asupra vieții lor de zi cu zi.
  • Să retușeze fotografiile, la necesitate.

 

Cerințe

  • Portofoliu bogat
  • Experiență în realizarea fotografiilor similare celor așteptate de Fundație
  • Echipament și software necesare

 

Participare la selecție
Ofertanții vor expedia în adresa Fundației Soros Moldova, prin email, dosarul de participare, care va include obligatoriu:

  • Curriculum Vitae (CV)
  • Link la portofoliu
  • Oferta financiară, în conformitate cu modelul anexat.

Ofertantul poate include și alte documente, în susținerea candidaturii sale.
Ofertantul va indica sumele brute, incluzând toate taxele și impozitele aferente.

Oferta financiară va fi completată prin indicarea sumelor solicitate, în dolari americani.
Oferta financiară poate fi semnată cu semnătură olografă (de mână), electronică vizibilă sau mobilă vizibilă.
În conformitate cu solicitarea Ofertantului, Fundația va putea încheia contracte de prestare a serviciilor cu persoane fizice, servicii în bază de patentă, contracte de prestare a serviciilor cu persoane juridice.

Dosarele de participare vor fi expediate până la 20 septembrie 2021, ora 23:59;
pe: procurement@soros.md, cu mențiune în linia de subiect „Fotograf Fundația Soros Moldova”.

Pentru detalii și precizări: Dmitri Gudumac, Manager de Comunicare dgudumac@soros.md