Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Selectarea unei edituri pentru publicarea unui studiu de victimizare

SELECTAREA UNEI EDITURI PENTRU PUBLICAREA UNUI STUDIU DE VICTIMIZARE
 

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un studiu de victimizare.

Studiul urmează să fie publicat în două limbi, engleză şi română, incorporate într-un singur volum, cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos:

  • Volum în limba engleză: 40 pagini (A4), aproximativ 68,899 caractere cu spaţii
  • Volum estimativ total (limba engleză + română): 80 pagini (A4)
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 gr.
  • Coperta: 4+2, hârtie cretată 300 gr., peliculată

Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va trebui să asigure traducerea variantei originale a studiului din limba engleză în limba română.

Traducerea va fi efectuată de către un traducător cu experienţă în traducerea sondajelor/textelor cu specific socio-juridic care în prealabil va traduce o mostră de text (vezi aici), urmând să fie selectat în baza acesteia. Atât traducerea mostrei, cât şi traducerea integrală a studiului vor fi semnate de către traducător.

De asemenea, editura va asigura redactarea variantei române a studiului, după ce aceasta va fi pusă la dispoziţie de către traducător.

Notă: Varianta engleză a studiului nu necesită redactare

Termen limită de executare a comenzii: 6 decembrie 2010

Manuscrisul studiului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.

Condiţii de participare:
Pentru participarea la concurs editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; termenul de executare a comenzii; şi traducerea mostrei din anexă. Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM, doamna Elena Vacarciuc.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 noiembrie, 2010, ora 17.00.

Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator Proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; fax: 270507; e-mail: rdanii@soros.md