Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Selectarea unei edituri pentru publicarea Raportului de evaluare a necesităţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un raport de evaluare a necesitaţilor judecătorilor de instrucţie din Moldova.
Raportul urmează să fie publicat în trei limbi - germană, engleză şi română - incorporate într-un singur volum, cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos: 
  • Volum în limba germană: 34 pagini (A4), aproximativ 87,565 caractere cu spaţii
  • Volum în limba engleză: 31 pagini (A4), aproximativ 84,377 caractere cu spaţii
  • Volum în limba română: 31 pagini (A4), aproximativ 88,833 caractere cu spaţii
  • Volum estimativ total (limba germană, engleză + română): 96 pagini (A4)
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 gr.
  • Coperta: 4+1, hârtie cretată 300 gr., peliculată
Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va asigura redactarea variantei române a raportului.
Notă: Variantele germană şi engleză a raportului nu necesită redactare
Termen limită de executare a comenzii: 20 ianuarie 2010
Manuscrisul raportului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.
 
Condiţii de participare:
 
Pentru participarea la concurs editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; şi termenul de executare a comenzii.
Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM, doamna Elena Vacarciuc.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 decembrie, 2010, ora 17.00.
Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator Proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; fax: 270507; e-mail: rdanii@soros.md