Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Prelungirea perioadei de angajare a unei companii/organizaţii pentru organizarea Conferinţei Naţionale în HIV / SIDA 2011

03 august 2011 

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, în luna noiembrie 2011, urmează a fi organizată Conferinţa Naţională în HIV/SIDA 2011.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru angajarea unei companii/organizaţii pentru organizarea Conferinţei Naţionale în HIV/SIDA 2011.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite anexate mai jos.

Data limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 12 septembrie 2011, ora 17.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: abordeianu@soros.md