Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA

Recrutarea unui Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova

 

12 decembrie 2011 

 

În cadrul proiectului „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”, Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL-809-G06-H, urmează a fi elaborat programul şi modulul de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

 

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru recrutarea unui Consultant pentru elaborarea programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica Moldova.

 

Termenii de referinţă, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite anexate mai jos.

 

Termenul limită de depunere a scrisorilor de intenţii a fost extins pînă la data: 26 ianuarie 2012, ora 14.00.

 

Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari

Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/

Fundaţia Soros-Moldova

Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova

TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07

E-mail: abordeianu@soros.md