Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

PROCURARE LAPTOP PRIN SOLICITARE DE OFERTE

14 APRILIE 2014

Data limită de prezentare a ofertelor: 18 aprilie 2014, ora 11:00

Fundaţia Soros-Moldova invită companiile interesate să-şi prezintă ofertele pentru următorul echipament:

LAPTOP- 1 unitate

Descrierea tehnică a echipamentului solicitat este detaliată în termenii de referinţă de mai jos.

La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit, ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie. Prin urmare, va fi indicat termenul de valabilitate a ofertei, termenii de livrare şi garanţie.

Ofertele de preţ se vor indica în USD şi vor include TVA, taxele vamale şi alte cheltuieli de livrare şi vămuire plătite. Plata va fi efectuată integral timp de 3 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Ofertele vor fi prezentate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova din str. Bulgară 32, or. Chişinău, MD2001, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului, amprenta umedă a ştampilei pe ofertă şi menţiunea: „Programul Mass-Media: procurare de echipament”. În cazul ofertelor trimise prin fax sau e-mail, Fundaţia nu garantează confidenţialitatea acestora.

Numele companiei a cărei ofertă a fost selectată va fi anunţat pe site-ul FSM până la data de 30 aprilie 2014.

Pentru prezentarea ofertelor prin email, acestea vor fi expediate la adresa vandronic@soros.md, cc: mcovalova@soros.md.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Fundaţia Soros-Moldova. Persoane de contact Maria Covalova (mcovalova@soros.md), Victor Andronic (vandronic@soros.md)