Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitație deschisă pentru selectarea unui/ei consultant/e sau a unei companii de comunicare pentru Fundația Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță un concurs pentru selectarea unui Consultant în domeniul Comunicării și Relațiilor Publice, care va elabora Strategia de Comunicare a Fundației Soros-Moldova și Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Comunicare.

 

Criterii de eligibilitate pentru participarea la licitație: 

 

  • Experiență de minimum 7 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
  • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
  • O bună cunoaștere a societății civile din Moldova va constitui un avantaj;
  • Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
  • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.

 

Dosarul de aplicare:

 

Pentru a participa la concurs candidații vor prezenta un dosar în limba română, completat conform Instrucțiunii pentru ofertanți. Dosarul prezentat va include în mod obligatoriu următoarele:

  • Oferta tehnică;
  • Oferta financiară.

 Data limită de depunere a dosarelor: 19 iulie 2019, ora 12:00 PM

 

Pentru informații adiționale contactați-ne direct: tel.: (373 22) 270031; e-mail: aradu@soros.md. Persoana responsabilă: Anastasia Radu, manager de comunicare.

 

Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația susține inițiative în următoarele domenii, dar fără a se limita la: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.

 

 Anexe:

 

Termenii de Referință pentru consultantul/a sau compania de comunicare

 

Instrucțiune pentru ofertanți

 

Formular oferta financiară