Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Invitație pentru a participa la licitația deschisă privind selectarea unei companii care să dezvolte și să implementeze o campanie de informare națională

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) organizează o licitație deschisă pentru a selecta o companie care va dezvolta și va implementa o campanie de informare națională privind creșterea gradului de conștientizare a rolului și importanței para-juriștilor. Scopul general al campaniei este de a convinge oamenii să acționeze. Campania urmărește educarea populației și îndemnarea acestora de a apela după ajutor pentru a soluționa problemele juridice simple cu care se confruntă zi de zi. Mesajul campaniei trebuie să fie unul pozitiv, mobilizator adresat potențialilor beneficiari care să-i motiveze să solicite servicii gratuite din partea para-juriștilor. Rezultatul așteptat al campaniei este de a crește vizibilitatea para-juriștilor la nivel național, de a crește numărul de adresări la para-juriști.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română și va conține Oferta Tehnică și Oferta Financiară care vor fi prezentate în 2 (două) plicuri sigilate separate.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Punctajul evaluării (maxim 100 puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 puncte) și oferta financiară (maximum 20 puncte). Selectarea se va efectua în 2 etape. La prima etapă, va fi analizată oferta tehnică prezentată de fiecare companie, conform criteriilor stipulate în ToR. Scorul minim pentru calificare pentru oferta tehnică – 40 puncte. La cea de-a doua etapă, comisia de achiziție va examina ofertele financiare ale candidaților care au prezentat oferte tehnice ce corespund cerințelor concursului. Punctajul pentru oferta financiară este calculat conform unei formule unice. Compania câștigătoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj acumulat (oferta tehnică + oferta financiară).

Mai multe detalii despre obiectivul concursului și sarcinile de bază sunt disponibile în Termenii de Referință.  

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice sunt indicate în instrucțiunea pentru aplicant.

Pe fiecare plic se va include următoarea informație:
Denumirea Departamentului: Departamentul Justiție și Drepturile Omului
Concurs: Campanie de informare națională
Pentru: Directoarea financiară – Elena Vacarciuc
De la: numele ofertantului, adresa, persoana responsabilă și date de contact, inclusiv telefon
Data și ora prezentării ofertei: va fi completat la recepția Fundației

În cazuri excepționale, ofertele pot fi expediate și prin e-mail la evacarciuc@soros.md, dar Fundația nu poate garanta confidențialitatea deplină a acestora. Vor fi expediate 2 emailuri separate: unul pentru oferta tehnică, al doilea pentru oferta financiară. Subiectul mesajului: DJDO_campanie de informare_oferta tehnica/DJDO_campanie de informare_oferta financiara.

După depunerea dosarelor de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa confirmării, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

Termenul limită de aplicare 06 august 2019, ora 10.00. Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgara nr.32.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 06 august 2019, ora 10.00, la sediul Fundației.

Pentru informații suplimentare tel: 022-27-00-31, 022-27-02-32, 022-27-44-80, fax 022-27-05-07, Natalia Camburian – Coordonatoare de Programe, Departamentul Justiție și Drepturile Omului, ncamburian@soros.md

Această activitate este realizată în cadrul programul Parteneriat Regional pentru Abilitarea Juridică a Populației – Legal Empowerment Network Strategies, implementat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului din sursele financiare ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.