Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

REZULTAT - Selectarea unei persoane fizice pentru evaluarea finală a proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”

Cerere de oferte pentru selectarea unei persoane fizice pentru evaluarea finală a proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”

Solicitarea de oferte: 2021.JHR.EU.03
Data publicării anunțului: 15 septembrie 2021; 00:00
Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 octombrie 2021; 13:00

Procedura de achiziție: Licitație deschisă
Modalitatea de contractare: Contract de prestări servicii

Context
Departamentul Justiție și Drepturile Omului implementează proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. Activitatea A10 din proiect prevede realizarea evaluării finale a proiectului.

Evaluarea urmează a fi realizată la finalul Proiectului, conform orarului din Instrucțiunea pentru ofertanți. Raportul de evaluare va informa partenerii de implementare, donatorii, organizațiile beneficiare de granturi și reprezentanții autorităților publice cu privire la rezultatele proiectului implementat și va evidenția și documenta modificările aduse de intervențiile Proiectului pe perioada implementării lui și posibilitatea replicării acestora.

Obiectivele de bază ale evaluării sunt:
1. Să analizeze relevanța Proiectului în raport cu necesitățile persoanelor aflate în custodia statului în coraport cu prioritățile și intervenția organelor Poliției aflate în contact cu acestea la etapa reținerii;
2. Să analizeze în ce măsură scopul, obiectivele și rezultatele planificate în cadrul Proiectului au fost atinse și să analizeze rezultatele obținute și impactul produs;
3. Să analizeze sustenabilitatea Proiectului și a produselor elaborate și să analizeze dacă intervențiile implementate pot fi replicate și în ce condiții;
4. Să documenteze experiențele, practicile și provocările și să elaboreze recomandări clare în vederea adoptării unor strategii eficiente și realiste de către implementatori și partenerii de dezvoltare pentru implementarea unor proiecte similare.

Depunerea dosarului
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Ofertă tehnică;
• Ofertă financiară.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 octombrie, ora 13.00
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@soros.md


Cererea de oferte include:
1. Scrisoarea de invitație;
2. Instrucțiune pentru ofertanți;
3. Termenii de Referință;
4. Formularele pentru Oferte:

 

Întrebări și răspunsuri

Contact
Pentru informații suplimentare tel: 069955014, Mihaela Burduja – directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului: mburduja@soros.md
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până 29 octombrie 2021, orele 13:00.

 

***

În conformitate cu Decizia nr. 3 a Comisiei de Achiziții din 08 noiembrie 2021 a fost decisă Contractarea doamnei Lesnic Cristina în calitate de evaluator al proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.
Dosarul depus de doamna Cristina Lesnic este câștigător.