Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a experţilor/organizaţiilor pentru monitorizarea şi evaluarea implementării reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova

Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare al Fundaţiei Soros - Moldova anunţă concurs de selectare a experţilor pentru evaluarea performanţelor implementării reformei administraţiei publice centrale pentru perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010.

Anterior, în cadrul aceluiaşi program, a fost elaborat raportul "Evaluarea performanţelor implementării strategiei reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova" care a cuprins perioada anilor 2006-2009 şi care poate fi accesat pe www.soros.md (Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare).

În baza metodologiei de evaluare şi monitorizare a procesului de reformă a APC elaborate în acest scop, experţii selectaţi vor evalua 4 componente a reformei pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010:

1. Reorganizarea administraţiei publice centrale
2. Procesul decizional
3. Managementul resurselor umane
4. Managementul finanţelor publice

Pentru a participa la concurs candidaţii vor întruni următoarele criterii:

  • studii superioare în domeniul administrării publice, drept, ştiinţe politice, economie sau alt domeniu relevant;
  • cunoştinţe privind administraţia publică centrală şi în special privind procesul de reformă;
  • experienţă de lucru în cadrul sau în cooperare cu administraţia publică;
  • capacitate de analiză şi evaluare;
  • experienţa anterioară în evaluare şi monitorizare, în special a reformei APC, va constitui un avantaj.

* Nu sunt eligibile aplicaţiile depuse de către funcţionarii publici.

Cei interesaţi vor depune dosarul complet care va conţine:

1. Un CV succint (în cazul organizaţiilor, se va prezenta CV-ul organizaţiei şi CV-urile persoanelor propuse să participe în acest proiect), cu menţionarea a cel puţin 2 persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.
2. Viziunea proprie asupra procesului de reformă, menţionând domeniul în care candidatul ar dori în mod special să se implice (max. 3 pagini).
3. Mostre din rapoarte anterioare de evaluare (max.4-5 pagini).

Dosarul urmează a fi prezentat pînă la 3 septembrie 2010, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară 32, sau prin e-mail, la ocrivoliubic@soros.md şi dbordian@soros.md. Pentru eventuale întrebări ne puteţi contacta la 27 00 31, Olga Crivoliubic – director de program (ocrivoliubic@soros.md) sau Denis Bordian, asistent de program (dbordian@soros.md)