Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Publicarea materialelor informaţionale în cadrul programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor

În cadrul proiectului "Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA", Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) şi Fundaţia SOROS-Moldova, este planificată publicarea materialelor informaţionale pentru grupul ţintă al proiectului şi anume: persoanele cu HIV/SIDA.

FSM anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru publicarea materialelor informaţionale pentru persoanele cu HIV/SIDA -

Cerere oferte_2010-HR-GFATM-04;

Anexa 1_Cerere oferte_2010-HR-GFATM-04