Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunţ de angajare a unui Coordonator de program în cadrul Programului Sănătate Publică

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă concurs pentru poziţia de coordonator de program în cadrul Programului Sănătate Publică. Coordonatorul de program, sub supervizarea directă a directorului de Program Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor/activităţilor în domeniul sănătăţii publice cu focalizare pe: sănătatea mintală, îngrijirea paliativă, drept şi sănătate.

Responsabilităţi generale:

Coordonatorul de programe va fi responsabil de implementarea, în conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, a strategiei Programului Sănătate Publică şi de implementarea eficientă a programelor/proiectelor iniţiate conform acestor strategii.

Responsabilităţi specifice:

 • Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică;
 • Participare la elaborarea descrierii generale a programelor/iniţiativelor de program şi compilarea bugetelor corespunzătoare;
 • Monitorizarea situaţiei şi politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare în cadrul Programului Sănătate Publică, precum şi identificarea oportunităţilor pentru intervenţii şi colaborări;
 • Coordonarea activităţilor şi schimbului de informaţie cu alte programe/entităţi care ar contribui la buna realizare a obiectivelor Programului Sănătate Publică;
 • Elaborarea condiţiilor concursurilor publice, a materialelor însoţitoare pentru iniţiativele din domeniu; oferirea consultanţei persoanelor interesate de solicitarea unui grant;
 • Evidenţa mijloacelor financiare în sub-programe şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;
 • Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate cu suportul Programului Sănătate Publică;
 • Menţinerea relaţiilor de comunicare cu experţii şi membrii juriului;
 • Compilarea documentelor de program, rapoartelor anuale de activitate etc.

Condiţii de participare la concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
 • Studii superioare medicale şi/sau în sănătate publică.

Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de activitate în domeniul sănătăţii publice - ar fi un avantaj.

Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

Aptitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate,spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.

Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

(a) curriculum vitae (CV) actualizat

(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie

la adresa Str.Bulgară 32, Chişinău sau

la adresa electronică lgherman@soros.md nu mai târziu de 30 august 2010, ora 15.00.

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul interviului.