Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui Coordonator de Program în cadrul Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare

Anunţ valabil pînă la 15 octombrie 2010

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii universitare în administraţie publică, drept, economie, ştiinţe sociale, sau alt domeniu relevant;
 • Capacităţi organizatorice;
 • Abilităţi analitice, inclusiv abilităţi de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor;
 • Abilităţi de lucru în echipă şi independent;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbilor Română şi Engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Experienţa de lucru în cadrul unei organizaţii donatoare sau / şi experienţa de lucru cu administraţia publică locală şi centrală constituie un avantaj.

Principalele responsabilităţi:

 • Să promoveze în cadrul Programului strategia generală a Fundaţiei şi s-o aplice în funcţionarea programelor ce ţin de domeniul respectiv.
 • Să contribuie la elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor şi iniţiativelor administrate de program, inclusiv legate de componenta financiară.
 • Să contribuie la elaborarea termenilor de referinţă pentru concursurile publice, a materialelor însoţitoare pentru programele din domeniu şi să asigure transmiterea acestora în sursele de informare în masă (panou de informaţii, presă, pagină web etc.).
 • Să ofere consultanţă persoanelor interesate în solicitarea unui grant.
 • Să ţină evidenţa mijloacelor financiare în program şi a obligaţiilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate.
 • Să monitorizeze executarea de către beneficiari a condiţiilor şi termenelor contractelor de grant.

Detalii referitoare la activitatea Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare puteţi obţine pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova, www.soros.md
Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Chişinău str. Bulgară 32, sau trimite prin e-mail, la adresa Directorului de Program, Olga Crivoliubic ocrivoliubic@soros.md, pînă la 15 octombrie 2010.

Dosarul de aplicare va conţine:

 • CV-ul aplicantului (inclusiv datele de contact a două persoane de referinţă)
 • o scrisoare de motivare (menţionînd aşteptările salariale).

Vor fi invitaţi la interviu doar aplicanţii care vor corespunde cerinţelor de calificare.